HER2 enriched

Wat is HER2 enriched borstkanker?

HER2 enriched borstkanker is een vorm van borstkanker waarbij er veel HER2 receptoren op de kankercellen zit. HER2 is een eiwit dat voor de groei en deling van normale cellen zorgt. Door de grote hoeveelheid HER2 op de kankercellen, zorgt dit ervoor dat de kankercellen veel signalen krijgen om te groeien en te delen. Dit leidt tot snellere borstkankergroei. Het risico op uitzaaiingen bij deze kanker is groter. Deze soort borstkanker komt meer voor bij vrouwen die nog niet in de menopauze zitten.

Prognose

HER2 enriched borstkanker is een agressievere vorm van borstkanker. De cellen groeien en delen ook snel. Het risico op uitzaaiingen is daarbij ook groter.