SMART Fonds

België is wereldkampioen borstkanker. Toch is het voor onderzoekers van bij ons die innovatieve wetenschappelijke projecten opzetten rond borstkanker, vaak moeilijk om aan de nodige financiële middelen te geraken. Op kleine en middelgrote schaal wordt gezocht naar nieuwe methodes op het vlak van screening, behandeling en nazorg.

Ook nieuwe combinaties van bestaande behandelmethodes die elkaars werking kunnen versterken, zijn een groeiend onderzoeksdomein. Projecten die voor een grote doorbraak zouden kunnen zorgen, maar waarvan het succes op voorhand niet vaststaat, vinden vandaag echter nauwelijks financiers.

Steun voor SMART projecten

Het SMART Fonds steunt innovatief onderzoek in België. De projecten die in aanmerking komen, moeten ‘SMART’ zijn:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Think Pink geeft met het SMART Fonds beloftevolle projecten een unieke kans. Zo kunnen ze op relatief korte termijn een verschil betekenen in het leven van honderdduizenden vrouwen.

Geef jij innovatief onderzoek naar borstkanker graag een duwtje in de rug? Steun dan het SMART Fonds van Think Pink en geef zo samen borstkanker geen kans meer. 

Je kunt het SMART Fonds steunen door een gift te doen op het rekeningnummer van vzw Think Pink  - 001-5758752-35.

Je ontvangt een fiscaal attest (45% belastingaftrek) voor elke gift vanaf 40 euro. Wens je een bijzondere inspanning te leveren of heb je vragen? Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek: info@think-pink.be.