11/08/2021

Neem deel aan het onderzoek ‘Seksualiteit en borstkanker’ van KU Leuven

Ongeveer de helft van alle lotgenoten krijgt te maken met seksuele problemen na de diagnose: pijn bij het vrijen door een droge vagina, een lager libido of een veranderd lichaamsbeeld. Vaak is het echter een samenspel van factoren. Dit onderzoek wil in kaart brengen welke seksuele problemen er zijn en wanneer ze beginnen. Men bestudeert ook de veranderingen in bevochtiging, elasticiteit en flora van de vagina. Daarna bestuderen onderzoekers manieren om de problemen te voorkomen en mogelijke behandelingen die oncologisch veilig zijn. Met dit onderzoek willen we problemen met seksualiteit en intimiteit bij borstkanker ook bespreekbaar maken, want deze bevinden zich nog al te vaak in de taboesfeer. 

In het kader van het nieuwste wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door ons SMART Fonds zouden we graag jouw verhaal willen horen over intimiteit en seksualiteit na een borstkankerbehandeling. Dit verhaal kun je vertellen tijdens een persoonlijk interview of je kunt deelnemen aan een focusgroep waarbij je samen met lotgenoten van gedachten kunt wisselen over intimiteit en seksualiteit. De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Voorafgaand aan de gesprekken zullen we je vragen om een aantal vragenlijsten te beantwoorden over je achtergrond, ziekte, seksualiteit en (indien van toepassing) jouw relatie.  

Een persoonlijk interview duurt ongeveer 90 minuten. Deelname aan een focusgroep duurt ongeveer 2 uur. De groep zal tussen de 6 en 8 personen groot zijn. Door dit onderzoek willen we van jou leren waar er veranderingen in seksualiteit ontstaan tijdens en na een borstkankerbehandeling. Met die kennis willen we lotgenoten beter helpen op het vlak van seksualiteit. Wanneer de aanleidende factoren voor een verandering in seksualiteit beter bekend zijn, kan er screening gebeuren naar deze symptomen bij toekomstige patiënten.

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch comité van UZ Leuven en heeft studienummer: S65315. De studie is mogelijk dankzij de financiële steun van het SMART Fonds van Think Pink.

Wie kan deelnemen?

Je hebt/bent:

  • een voorgeschiedenis van niet-gemetastaseerde borstkanker van minder dan 5 jaar geleden
  • ouder dan 18 jaar
  • Nederlandstalig
  • hetero-, homo- of biseksueel

Wie kan niet deelnemen?

  • Je identificeert je niet met de binaire geslachtscategorieën (vrouw) of hebt een partner die zich niet met een van de binaire geslachtscategorieën (man/vrouw) identificeert.
  • Aandoeningen waardoor je niet kunt deelnemen aan deze studie: depressie, multiple sclerose, hersenletsel, ziekte van Parkinson, dwarslaesie, amputatie van een ledemaat, tweede primaire maligniteit, de meeste psychiatrische ziekten behandeld met medicatie/farmacotherapie, chronische pijn en misbruik of afhankelijkheid van drugs.                                                         
  • Medicatie waardoor je niet kunt deelnemen aan deze studie: 
    insuline, biologicals voor artritis, SSRI's, antipsychotica, anti-epileptica, cholinesteraseremmers, medicatie tegen ADHD, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer.
  • Sporadisch gebruik van slaapmedicatie (minder dan twee keer per week) is geen uitsluitingscriterium.

Wil je deelnemen aan deze studie? Stuur dan een mailtje naar dokter Nynke Willers via nynke.willers@uzleuven.be.

UPDATE!

Momenteel zijn er voldoende kandidaten voor de persoonlijke gesprekken. Je kunt wel nog deelnemen aan de focusgroepen. De eerste focusgroep vindt plaats op 21 februari van 18.30 tot 20 uur in UZ Leuven.

Neem deel aan deze studie