Algemeen

Wat is de Race for the Cure®?

De Race for the Cure® is het grootste sportevenement in Europa ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker.  Het evenement helpt borstkankerorganisaties en ziekenhuizen om fondsen te werven en het bewustzijn te vergroten.  Met 500.000 nieuwe diagnoses en 125.000 sterfgevallen als een gevolg van borstkanker per jaar in Europa, zijn deze fondsen duidelijk van groot belang. 

In normale tijden (zonder covid-19) is de Race for the Cure®: 3 Belgische steden, 25.000 deelnemers, honderden vrijwilligers en duizenden euro’s die ingezameld worden voor de strijd tegen borstkanker. Omdat live events in 2020 en 2021 in België niet konden plaatsvinden, werden individuele edities van de Race for the Cure® op afstand opgezet. Hieraan namen bijna 11.000 mensen deel. Een prachtig resultaat. Dit jaar gaan we voor meer, willen we als Think Pink ook opnieuw een aantal live events opzetten én daarvoor hebben we jou nodig.

De Race for the Cure® brengt mensen die de diagnose borstkanker kregen - onze lotgenoten - en hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een wandeling van 3 km of een loop van 5 km. Om op deze manier een krachtig signaal te geven: geef borstkanker geen kans.

Lotgenoten staan centraal

De ingezamelde fondsen zullen worden gebruikt voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten voor lotgenoten. Jouw deelname betekent met andere woorden echt steun in de strijd tegen borstkanker. Borstkanker treft in België jaarlijks 1 op 8 vrouwen; meer dan 11.000.  Lotgenoten vieren tijdens de Race for the Cure®  hun overwinning op borstkanker. Deelnemers steunen dierbaren in hun strijd tegen de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, en samen herdenken ze wie de strijd verloor.

Roze kracht - witte steun

Overal ter wereld staat de Race for the Cure® garant voor hetzelfde beeld van eenheid en solidariteit. Mensen die getroffen zijn door borstkanker dragen een roze T-shirt en worden omringd door hun dierbaren in een wit T-shirt.

De Race for the Cure® in 2022

Van zaterdag 24 september tot maandag 31 oktober 2022 - oktober is borstkankermaand - blazen we verzamelen met tienduizenden om onze steun en solidariteit te betuigen in de strijd tegen borstkanker. 

Samen staan we sterk.