06/03/2023

Terugbetaling van de Gen Expressie Profileringstest (GEP-test)

Meer GEP-testen voor minder chemotherapie

Think Pink wil als nationale borstkankerorganisatie de patiëntenrechten zo goed mogelijk verdedigen. Op de Internationale Vrouwendag delen we graag het belangrijke nieuws over de terugbetaling van de Gen Expressie Profileringstest (GEP-test).
Momenteel wordt een GEP-test bij 13 procent van de lotgenoten in een vroeg stadium vergoed. Dit percentage wordt verhoogd naar 25 procent, waardoor meer mensen door de test potentieel geen ineffectieve chemotherapie moeten ondergaan

Voor sommige patiënten met borstkanker in een vroeg stadium is chemotherapie niet nuttig. Dankzij deze testen kunnen de negatieve bijwerkingen in sommige gevallen vermeden worden. Een genetische test helpt artsen patiënten te identificeren voor wie chemotherapie niet aangewezen is.

Think Pink ondersteunt dit dossier sinds 2019 en het maakte deel uit van de 10 prioriteiten waarrond we in 2022 gewerkt hebben. Een belangrijke stap in de goede richting voor het welzijn en de levenskwaliteit van de lotgenoten tijdens de moeilijkste periode van hun leven.

Bedankt aan minister Frank Vandenbroucke voor de constructieve samenwerking.

Persbericht van minister Vandenbroucke
Meer informatie op de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering