08/06/2018

Gerichte bestraling: UZ Gent en CMSE Namur

Radiotherapie maakt deel uit van de standaardbehandeling na een borstsparende operatie. De therapie halveert het risico op herval en verhoogt de overlevingskansen, maar kan ook schade toebrengen aan gezond weefsel. Dankzij een nieuwe buikligpositie, gebaseerd op de crawlhouding, reduceren onderzoekers van UZ Gent en CMSE Namur de risico’s van radiotherapie aanzienlijk. Hun doel is om van deze crawlbuikligpositie de standaard te maken. Daarvoor werken ze onder meer aan nieuwe therapietafels. Het onderzoek wordt nu verder uitgebreid naar meer ziekenhuizen en patiënten. De eerste resultaten zijn alvast bijzonder positief.