20/04/2023

Borstkankermannen gezocht voor onderzoek rond ‘Seksualiteit en borstkanker’ van KU Leuven

Ongeveer de helft van alle lotgenoten krijgt te maken met seksuele problemen na de diagnose. Vaak is het echter een samenspel van factoren. Dit onderzoek wil in kaart brengen welke seksuele problemen er zijn en wanneer ze beginnen.  In deze fase willen de onderzoekers nagaan wat de impact is van het krijgen van diagnose borstkanker als man op hun seksualiteitsbeleving  en wat de impact is van een litteken op de borst op je seksueel welzijn.

Mannen met borstkanker, jullie input is van belang

In het kader van dit wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door ons SMART Fonds zouden de onderzoekers graag jouw verhaal willen horen over intimiteit en seksualiteit na een borstkankerbehandeling. Dit verhaal kun je vertellen tijdens een persoonlijk interview of je kunt deelnemen aan een focusgroep waarbij je samen met lotgenoten van gedachten kunt wisselen over intimiteit en seksualiteit. De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Voorafgaand aan de gesprekken zullen we je vragen om een aantal vragenlijsten te beantwoorden over je achtergrond, ziekte, seksualiteit en (indien van toepassing) jouw relatie.  

Wie kan deelnemen?

  • je bent een man
  • je bent in behandeling voor een niet uitgezaaide borstkanker
  • Nederlandstalig

Wil je deelnemen aan deze studie? Stuur dan een mailtje naar dokter Nynke Willers via nynke.willers@uzleuven.be.

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch comité van UZ Leuven en heeft studienummer: S65315. De studie is mogelijk dankzij de financiële steun van het SMART Fonds van Think Pink.

Neem deel aan deze studie als borstkankerman
Vrouwen met borstkanker - enquête over de impact van een borstoperatie op seksualiteit

In het kader van dit onderzoek werd ook een online enquête opgesteld die wil onderzoeken of een litteken op de borst een negatieve impact heeft op het seksueel welzijn. Deze enquête neemt 45 minuten in beslag. We danken je van harte voor jouw input.

Wie kan deelnemen?

  • je bent een vrouw
  • je bent geopereerd aan je borst voor een goed- of kwaadaardige borstziekte of je werd preventief geopereerd.
  • Nederlandstalig

Deelnemen doe je heel eenvoudig via: www.volupta.be/deelname

Vul de enquête in rond de impact van een borstoperatie op je seksueel welzijn.