08/06/2018

Herval in kaart brengen: UZ Leuven en Stichting Kankerregister

Het Belgische Kankerregister registreert elke nieuwe kankerdiagnose in ons land. Wie hervalt, moet nu niet geregistreerd worden, waardoor we daar geen precies zicht op hebben. Van haar eigen patiënten wil UZ Leuven in kaart brengen wie hervalt. Vervolgens bekijken onderzoekers welke administratieve data dat herval bewijzen. Dat is de basis voor een algoritme, waarmee ze herval bij alle Belgische patiënten in kaart brengen. Op basis daarvan willen we leren welke behandelingen een groter risico op herval inhouden en de richtlijnen waar mogelijk en nodig bijsturen.