nl | en | fr
 0
 
 15/01/2013 Borstkanker

Waar vindt u hulp?

Er bestaan heel veel verenigingen voor patiënten die lijden aan borstkanker. Hieronder vindt u een zo volledig mogelijke lijst, die gebaseerd is op de lijst die gepubliceerd werd in Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten, een uitgave van de Vlaamse Liga tegen Kanker. De lijst werd ook aangevuld met enkele verenigingen in Nederland. Mocht u aan deze lijst graag een vereniging toevoegen, dan mag u mij altijd de gegevens doorgen. Wij zullen ze dan graag opnemen op deze pagina.

Vlaamse Kankertelefoon

Bij deze telefoon - een initiatief van de Vlaamse Liga tegen Kanker - kunt u terecht voor zowel medische als emotionele vragen rond kanker. De telefoonlijn is elke werkdag open tussen 9 uur en 17 uur. Aan de telefoon zitten een kankerspecialist en een sociaal verpleegkundige. Het is ook mogelijk schriftelijk contact op te nemen. Tel: elke werkdag tussen 9u en 17u (078) 150 151 Email: e-kankerlijn@tegenkanker.be

Vlaamse Liga tegen Kanker

De Vlaamse Liga tegen Kanker is uitgever van tal van posters, brochures, folders en diareeksen over kanker. De Liga publiceert ook het driemaandelijkse magazine Leven over kanker met o.m. vele getuigenissen van (ex-)patiënten. Een gratis abonnement op het magazine kan - net als brochures, folders enz. - worden aangevraagd op het algemeen contactpunt. Lokatie: 1210 Brussel Website: http://www.tegenkanker.net

AKIO v.z.w.

AKIO v.z.w. (Antwerps Kanker Informatie- en Ontmoetingscentrum) is een centrum voor mensen met kanker, hun naasten en wie meer wil weten over kanker. Het is een ziekenhuisoverschrijdend initiatief, opgericht door medewerkers van de Antwerpse ziekenhuizen en de Universtiteit Antwerpen. Kanker wordt één van de best behandelbare chronische aandoeningen De zorg voor de kwaliteit van het verlengde leven wordt daardoor een opdracht op zich. Bovendien wordt de behandeling meer en meer ambulant verstrekt. Goede zorg vraagt daarom een voortdurende dialoog en samenwerking tussen ziekenhuis en thuisbasis. AKIO wil een forum en ontmoetingsplaats zijn voor allen die betrokken zijn bij de problematiek "leven met kanker": patiënten, familieleden, vrienden maar ook hulpverleners. Lokatie: 2060 Antwerpen Website: http://www.donorinfo.be

Belgische Kankerfoon

Bij deze gratis telefoon - een initiatief van de Belgische Stichting tegen Kanker - kunt u terecht met vragen rond kanker. Het is ook mogelijk schriftelijk contact op te nemen. Tel: 0800/15 802 Lokatie: 1030 Brussel

Voorlichtingscentrum

Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Het Nederlands Kankerinstituut/ Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AvL) heeft een goed uitgerust voorlichtingscentrum waar schriftelijk, mondeling en via een website informatie wordt verstrekt aan patiënten of andere belanghebbenden. Lokatie: 1066 CX Amsterdam Nederland Website: http://www.nki.nl

Verenigingen voor borstkankerpatiënten

Leven zoals voorheen Bij Leven zoals voorheen kunt u terecht met allerlei vragen rond borstkanker. Indien gewenst, komt een lid van de vereniging u opzoeken. Er zijn verschillende plaatselijke afdelingen van "Leven zoals voorheen". Lokatie hoofdzetel: Kortenberg Website: http://www.levenzoalsvoorheen.be Boratie v.z.w. Lokatie: 3500 Hasselt Website: http://users.skynet.be/boratie/ Steun elkaar Tel: (09) 222 61 16 Lokatie: 9051 Sint-Denijs-Westrem Bewuster verder leven Tel: 056/75.63.81 Lokatie: Zwevegem Samen na borstoperatie Lokatie: Roeselare en omgeving Tel 051/22.46.12 GSM 0496/39.18.00 E-mail: samen.na.borstoperatie@gmail.com website: www.samennaborstoperatie.com Samen verder (Kempen) Lokatie: Turnhout Hedera Klein-Brabant Bornem Kanactief+ Lokatie: Haasrode Sorema-D Tel: (052) 42 27 54 Adres: Bunderstraat 6A 9290 Berlare Onthaalcentrum Naboram Lokatie: Antwerpen Website: http://www.naboram.be The Wave Lokatie Antwerpen Website: http://www.the-wave.org Vrouwen helpen elkaar Lokatie: Mevr. De Wolf Egmont en Hoornstraat 12 1840 Londerzeel Tel: (052) 30 00 56 Amazone Lokatie: Sint-Niklaas Website: http://www.borstkankerwegwijzer.be/ Lymfoedeem zelfhulpgroep Tel: (03) 877 43 49 Adres: Mevr. R. Vercauteren Helenboslaan 46 2630 Aartselaar BorstkankerVereniging Nederland Website: http://www.borstkanker.nl Jongeren met Kanker Website: http://www.jongerenmetkanker.be/

Zelfhulpgroepen voor familieleden van kankerpatiënten

Samen geeft steun Tel: (015) 41 97 69 Adres: Mevr. J. Vlemincx-De Neef Acaciastraat 50 2800 Mechelen Tel: (015) 42 38 87 Adres: Mevr. L. Vanderleyden Raghenoplein 31, bus 3 2800 Mechelen

Zelfhulpgroepen voor psychische hulpverlening

De waarheid ligt in het midden Tel: (03) 313 91 13 Adres: Mevr. Daems Leemstraat 17A 2960 Brecht Wistik Lokatie: Hoogstraten (Minderhout) Website: http://www.wistik.be/ Hof van (H)Eden Tel: (016) 25 31 20 Adres: Mevr. Jossart Tarweschoof 39, bus 11 3010 Kessel-Lo De toehoorder Tel: (03) 383 42 18 Adres: Dhr. Schuermans Ringdreef 4 2970 Schilde