18/02/2020

Recht om vergeten te worden

Als lotgenoot is het vaak moeilijk om een (schuldsaldo)verzekering af te sluiten. Voor de dokters mag je dan wel genezen zijn, de verzekeraar denkt daar hoogstwaarschijnlijk anders over. De overheid heeft de belangrijke opdracht de schuldsaldoverzekering ook voor mensen met een kankerverleden toegankelijk te maken.

Vanaf 1 februari 2020 hebben lotgenoten het ‘recht om vergeten te worden’. Dat wil zeggen dat de verzekeraar geen lotgenoot mag weigeren en ook geen hogere premie mag aanrekenen als de lotgenoot minstens 10 jaar in volledige remissie is.

Het koninklijk besluit dat op 1 april 2020 in werking treedt, gaat nog verder. Het schuift enkele kankertypes naar voren waarvoor de termijn van tien jaar wordt verkort. Voor sommige borstkankers wordt de termijn zelfs teruggebracht naar één jaar. Verzekeraars mogen deze patiënten niet weigeren en een verhoging van de premie is ofwel verboden, ofwel begrensd volgens een referentierooster. Hieronder vindt u een overzicht van de types borstkanker waarvoor de wachttijd vanaf 1 april 2020 naar 1 jaar wordt verkort:

- lobulair of ductaal carcinoom in situ, zonder micro-infiltratie (met behandeling volgens consensus HAS/INCa (La Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer))
- ductaal carcinoom in situ dat bij chirurgische excisie een of meer micro-invasieve zones vertoont (scheur van het basale membraan) van niet meer dan 1 mm (langs de grootste as) en waarbij na okselonderzoek (schildwachtklier of okseluitruiming) geen invasie van de weggenomen klier of klieren te zien is (met behandeling volgens de HAS/INCa consensus)

De toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde termijnen gelden enkel bij afwezigheid van andere risicofactoren of bestaande pathologieën.