23/02/2021

Lymfoedeem: welke kosten worden terugbetaald?

Ongeveer 1 op 5 lotgenoten die borstkanker overleven, krijgt te maken met lymfoedeem. Lymfoedeem is een zwelling die optreedt omdat overtollig lymfevocht niet meer goed wordt afgevoerd en zich zodoende opstapelt. Bij lotgenoten komt het vooral voor rond de hand, arm, schouder, borst en romp.

Het kan direct na de operatie of behandeling voorkomen, maar duikt ook regelmatig pas jaren later op. Preventie en vroegtijdige opsporing zijn heel belangrijk omdat de pijnlijke aandoening in een vroeg stadium nog te genezen of op zijn minst af te remmen valt.

Veel lotgenoten weten niet dat ze recht hebben op terugbetalingen voor de behandeling van lymfoedeem. Daarom maakten we voor jou een handig overzicht.

Lees meer over lymfoedeem en de symptomen
Tegemoetkoming voor armkousen en/of handschoenen

Als je armkousen,  handschoenen of beide moet dragen door lymfoedeem na een totale of gedeeltelijke borstamputatie met okselklieruitruiming, dan voorziet jouw ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming. Lees hieronder hoe je die tegemoetkoming kunt krijgen.

Welke stappen moet ik ondernemen?
1. Raadpleeg je specialist.
2. Je specialist geeft je een medisch voorschrift voor armkousen en/of handschoenen tegen lymfoedeem na totale of gedeeltelijke borstamputatie. 
3. Neem contact op met een erkende bandagist. 
Let op! Het is belangrijk dat de armkousen en/of handschoenen op de lijst van vergoedbare producten van het RIZIV voorkomen. Armkousen en/of handschoenen op maat vormen hierop een uitzondering. 
4. De erkende bandagist levert jouw armkousen en/of handschoenen persoonlijk af en maakt een getuigschrift van aflevering (= bijlage 13) op.
5. Je dient jouw medisch voorschrift samen met het getuigschrift van aflevering in bij jouw ziekenfonds, waarna je de tegemoetkoming ontvangt.

Hoe vaak heb ik recht op een tegemoetkoming ?
- Voor een armkous heb je recht op 2 stuks per jaar.
- Voor een handschoen heb je recht op 4 stuks per jaar.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?
Er zijn 4 verstrekkingen:
- 642434 : armkous wegens lymfoedeem;
- 642471 : individueel vervaardige armkous wegens lymfoedeem;
- 642456 : handschoen wegens lymfoedeem;
- 642493 : individueel vervaardigde handschoen wegens lymfoedeem.
Afhankelijk van de type verstrekking en/of je de verstrekking(en) aankoopt bij een geconventioneerde verstrekker of een niet-geconventioneerde verstrekker verschilt de tegemoetkoming. Raadpleeg je ziekenfonds of verstrekker voor meer informatie.

Kom te weten of jouw zorgverlener geconventioneerd is
Meer info op de website van het RIZIV
Kinesitherapie

Om je lymfoedeem te behandelen, kun je bij een kinesist terecht. De kinebeurten worden in bepaalde gevallen terugbetaald. Er zijn drie algemene categorieën. 

Functionele acute aandoeningen (Fa)
Hier is voor een korte periode een intense kinebehandeling nodig. Valt jouw vorm van lymfoedeem in deze categorie, dan heb je 1 jaar lang (365 dagen te tellen vanaf de eerste sessie) recht op maximaal 60 kinesessies die tegen het beste tarief worden terugbetaald. Na die 60 sessies kun je de behandeling voortzetten. Er wordt dan een lagere terugbetaling voorzien. 

Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Bespreek je situatie met je behandelend arts, want je hebt een voorschrift nodig. 

Functionele chronische aandoeningen (Fb)
Er zijn vormen van lymfoedeem waarvoor meerdere jaren kine nodig zijn. Valt jouw vorm van lymfoedeem in deze categorie, dan heb je recht op 60 kinesessies per jaar die tegen het beste tarief worden terugbetaald (geldig vanaf de eerste sessie tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste sessie). 

Heb je meer dan 60 sessies per jaar nodig, dan is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een eerste fase voor de 20 volgende zittingen. Daarna daalt het nog eens voor de sessies die na de 81e zitting worden verricht. 

Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Bespreek je situatie met je behandelend arts, want je hebt een voorschrift nodig. 

Zware aandoeningen
Heb je een zeer ernstige vorm van lymfoedeem, dan valt die mogelijk onder de zware aandoeningen. Heb je een zware aandoening, dan krijg je een onbeperkt aantal kinebeurten voor drie jaar. Dit kan verlengd worden via de adviserende arts.

Let op! De terugbetaling is aan medische voorwaarden gekoppeld. Vraag je ziekenfonds of kinesist om meer uitleg. 

Raadpleeg de lijsten van het RIZIV met alle info over honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten
Behandeling in een multidisciplinair centrum

Heb je last van een zeer ernstige vorm van lymfoedeem en heb je veel zorg nodig, dan kun je terecht in multidisciplinair centrum voor ‘conservatieve’ fysiotherapeutische behandeling. Deze centra zijn afdelingen van ziekenhuizen die beschikken over een team van zorgverleners gespecialiseerd in lymfoedeem.  

Je huisarts of een arts-specialist die je lymfoedeem behandelt, moet je doorverwijzen naar het centrum. Het ziekenfonds vergoedt alle kosten van de behandelingsdagen in het centrum, behalve een beperkt persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingsdag en voor de prestaties van de artsen en de kinesitherapeuten. Er zijn enkele beperkingen aan de terugbetaling.

Alle info over de terugbetaling van een behandeling in een multidisciplinair centrum

Bron: www.riziv.fgov.be (17/02/2021).