18/02/2021

Wanneer kun jij als lotgenoot je vaccinatie tegen het coronavirus krijgen?

De overheid wil de kwetsbaarste mensen in ons land eerst vaccineren. Ook mensen die een hoger risico lopen op blootstelling aan het virus behoren tot de prioriteit. 

In allereerste instantie vaccineert men daarom de bewoners en het personeel van woonzorgcentra en het zorgpersoneel in ziekenhuizen. Daarna zijn het personeel uit de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers …), het personeel uit collectieve zorgvoorzieningen (gehandicaptenzorg …) en het overige ziekenhuispersoneel aan de beurt. 

Ben je ouder dan 65, dan krijg je sowieso voorrang

Nadat de bovenvermelde groepen ingeënt zijn, krijgt iedereen ouder dan 65 een vaccinatie aangeboden. Dit zal gebeuren vanaf maart

De Hoge Gezondheidsraad legde op 5 februari vier prioriteitsniveaus vast voor iedereen jonger dan 65 jaar. Ben je jonger dan 65, lees dan hieronder verder wat voor jou van toepassing is. 

4 prioriteitsniveaus voor iedereen jonger dan 65 jaar

Hieronder vind je de lijst met groepen van mensen jonger dan 65 jaar die voorrang zullen krijgen bij de vaccinatie tegen het coronavirus. In deze lijst focussen wij specifiek op wat geldt voor lotgenoten getroffen door borstkanker. 

Prioriteitsniveau 1 (vaccinatie vanaf maart):

- 45- tot 64-jarigen met bepaalde aandoeningen (o.a. recente borstkanker);
- 18- tot 64-jarigen met specifieke aandoeningen zoals verstoorde immuniteit door het gebruik van bepaalde medicatie, zoals bepaalde chemo- en immunotherapie of doelgerichte therapie (zie lijst hieronder). Je wordt best voor de start van deze behandelingen gevaccineerd. Lukt dat niet, dan vind je in de lijst hieronder per geneesmiddel hoe lang je na jouw behandeling moet wachten om gevaccineerd te worden. Voor deze groep (en enkel en alleen voor hen) raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om eventueel te overwegen om ook de directe contacten te vaccineren.

Raadpleeg de lijst van medicatie op p. 43-46 (paginanummering onderaan in het document volgen)
Prioriteitsniveau 2 (vaccinatieperiode af te wachten):

- 45- tot 64-jarigen zonder specifieke aandoeningen; 
- 45- tot 64-jarigen die in het verleden borstkanker hebben gehad, behandeld zijn, bij wie de kanker onder controle is, die in remissie zijn en die geen behandeling of follow-up meer nodig hebben (vijf jaar na de diagnose). 

Prioriteitsniveau 3 (vaccinatieperiode af te wachten):

- 18- tot 44-jarigen met een of meerdere aandoeningen, zoals recente borstkanker, die geen verstoorde immuniteit hebben door het gebruik van bepaalde medicatie, zoals bepaalde chemo- en immunotherapie of doelgerichte therapie.

Prioriteitsniveau 4 (vaccinatieperiode af te wachten):

- 18- tot 44-jarigen die in het verleden borstkanker hebben gehad, behandeld zijn, bij wie de kanker onder controle is, die in remissie zijn en die geen behandeling of follow-up meer nodig hebben (vijf jaar na de diagnose); 
- de rest van de bevolking. 

Jongeren onder de 18 jaar

Op dit moment mogen jongeren onder de 18 jaar in België niet gevaccineerd worden tegen COVID-19. Er zijn nog onvoldoende gegevens over de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccinatie in deze leeftijdscategorie. Ook komen heel ernstige aandoeningen in deze categorie veel minder voor dan in de andere leeftijdscategorieën. Ook daarom wordt het momenteel nog niet aanbevolen om mensen jonger dan 18 jaar te vaccineren.

Let op!

In de aanbevelingen staat verder het volgende: ‘De prioriteitsniveaus en voorbeelden van ziekten en aandoeningen mogen niet worden beschouwd als strikte en vaste aanbevelingen. Deze laatste zullen evolueren naargelang de beschikbare gegevens en de verschillende soorten vaccins.’ 

Meer info over de vaccinatie op de website van de federale overheid
Lees het volledige document met aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad