Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Think Pink tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, contact opneemt met onze medewerkers, enzovoort. 

Think Pink neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij ‘de algemene verordening gegevensbescherming’ (‘AVG’) of ‘General Data Protection Regulation’ (‘GDPR’).

Zo verwekt Think Pink de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (‘rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Think Pink verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze (‘doelbinding’);

c) De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘minimale gegevensverwerking’);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; Think Pink neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (‘juistheid’);

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van onze producten en diensten of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Onze website verzamelt verschillende persoonsgegevens voor meerdere toepassingen.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdate firmware
 • fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink medewerkers

Wat indien deze gegevens gelekt worden?

Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - maximaal 72 u. nadat dit door ons geweten is - persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?

Deze gegevens worden opgeslagen op:

Interne systemen

 • Excel voor praktische organisatie van evenementen en algemene werking van Think Pink op beveiligde bedrijfscomputers

Andere systemen

 • Beveiligde online omgeving voor organisatie van evenementen en algemene werking van Think Pink
 • Toegang: medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de goede uitoefening van hun taken

De servers van de website provider

 • De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel

De hosting provider bezit als enige in België over de ISO 27001:2013 norm, ontstaan uit de Engelse "Code of Practice for Information Security Management (BS7799). Die verwijst naar een management systeem speciaal voor informatieveiligheid (Information Security Management System ISMS) en specificeert hoe je security risico's aantoonbaar kunt beheersen. Als invulling van een ISMS specificeert de ISO 27001:2013 norm dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor de geïdentificeerde risico's maatregelen selecteert, implementeert en beheert (resources toewijst) en tot slot het voorgaande (cyclisch)monitort en reviewt.

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Het gebruik van de verschillende persoonsgegevens hangt af van toepassing tot toepassing.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellingen veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Je Think Pink account

Omschrijving

Telkens opnieuw al je informatie invullen, is best tijdrovend. Bovendien vinden we het belangrijk dat je ons makkelijk en vlot kunt contacteren als je een vraag hebt over een actie of evenement, via een berichtensysteem dat je mailbox niet onnodig belast. Daarom werkt onze website met een account-systeem.
 

Om ervoor te zorgen dat je inschrijven zo vlot mogelijk verloopt, vragen we je om je account te creëren. Daarvoor vragen we je naam en e-mailadres. Je taalvoorkeur kun je ook aanduiden. Vervolgens kies je zelf een wachtwoord en bevestig je dat nogmaals. Bezoek je onze website een volgende keer, dan log je makkelijk in met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellingen veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Schrijf je in als BikeSter

Omschrijving

Sluit jij je graag aan bij Bike for Think Pink als BikeSter? Dan doe je dat makkelijk via het online formulier “Schrijf je in als BikeSter”. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig om jouw verzekering in orde te kunnen brengen. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte van wat Bike for Think Pink voor jou in petto heeft. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Onderaan kun je ook vrijblijvend aanduiden of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. Als BikeSter die ook lotgenote is, kun je namelijk gratis een Ridley-fiets bruiklenen. Bovendien mogen we vaak ook andere mooie acties van partners of sympathisanten aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-dropdownmenu.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en lotgenote.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

 • Naam, adres en geboortedatum: om jouw verzekering in orde te kunnen brengen.
 • E-mailadres: om je relevante informatie bezorgen en op de hoogte te houden van wat Bike for Think Pink voor jou in petto heeft.
 • Telefoonnummer: om je te kunnen bellen of sms’en met dringende vragen.
 • Lotgenote (en dus borstkanker hebt of had) (vrijblijvend): Als BikeSter die ook lotgenote is, kun je namelijk gratis een Ridley-fiets bruiklenen. Bovendien mogen we vaak ook andere mooie acties van partners of sympathisanten aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-dropdownmenu.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellingen veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be.

Schrijf je in als RunSter

Omschrijving

Sluit jij je graag aan bij Run for Think Pink als RunSter? Dan doe je dat makkelijk via het online formulier “Schrijf je in als RunSter”. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig om jouw verzekering in orde te kunnen brengen. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte van wat Run for Think Pink voor jou in petto heeft. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Onderaan kun je ook vrijblijvend aanduiden of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. We vragen je dit omdat we vaak mooie acties van partners of sympathisanten mogen aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-dropdownmenu.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en lotgenote.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers
   

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Share your Care Fonds

Omschrijving

Via het Share your Care Fonds kun je een attentie aanvragen voor een lotgenoot die jou na aan het hart ligt. In het formulier vragen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer om met jou te kunnen afspreken welke attentie we wanneer mogen bezorgen. Daarnaast vragen we je ook een motivatietekstje. Jouw mooie woorden schrijven we op het Share your Care-kaartje dat de lotgenoot krijgt. Heb je andere leuke ideeën of suggesties, dan kun je ons die bezorgen in het voorziene vak.

Van de lotgenoot hebben we de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres nodig. Heel wat attenties worden thuisbezorgd door een leveringsdienst, of sturen we digitaal door naar het e-mailadres van de lotgenoot. Gaat het om een attentie die gepland moet worden op een vaste dag, dan bellen we de lotgenoot op.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatietekstje van de persoon die de attentie aanvraagt.
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres van de persoon die je graag wilt verrassen.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Schrijf je in voor de Think Pink nieuwsbrief

Omschrijving

Blijf je graag op de hoogte van de acties en nieuws van Think Pink? Schrijf je dan gratis in op onze nieuwsbrief. Om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen, hebben we je e-mailadres nodig. Via je taalkeuze zorgen we ervoor dat je een nieuwsbrief in jouw taal krijgt. Je kunt je op elk moment uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Jouw mailadres

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdate firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Vraag en antwoord

Omschrijving

Heb je een vraag over jouw borstkankerbehandeling of –diagnose, en hoor je graag kort wat de artsen van onze medische raad adviseren? Dan kun je ons via het invulvak je vraag bezorgen. Het antwoord sturen we je zo snel mogelijk door. Daarmee kun je dan te rade gaan bij jouw behandelende arts. Om je het antwoord te kunnen bezorgen, vragen we je naam en e-mailadres.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam en e-mailadres.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Word vrijwilliger

Omschrijving

Think Pink staat er alleen dankzij de steun van onze vrijwilligers. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Sluit jij je graag bij hen aan? Vul dan het online formulier in op Google Docs. Je taalinfo zorgt ervoor dat we jou in de juiste taal aanspreken. Dankzij je naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen we je makkelijk contacteren als we helpende handen kunnen gebruiken. Je adres geeft ons belangrijke info: we contacteren eerst vrijwilligers in de buurt van de actie zelf, zodat we de extra verplaatsingen tot een minimum kunnen beperken.

We vinden het belangrijk dat je plezier beleeft aan vrijwilliger zijn. Daarom vragen we je naar je voorkeur qua taken en acties. Je kunt ook aanduiden of je zelf lotgenoot bent. We mogen namelijk vaak mooie acties van partners of sympathisanten mogen aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-dropdownmenu.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam en e-mailadres, geboortedatum, lotgenoot of niet, voorkeur taken an acties, adres en telefoonnummer.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Contactformulier

Omschrijving

Via het contactformulier kun je ons gerichte vragen stellen. Het dropdownmenu bovenaan zorgt ervoor dat je vraag zo veel mogelijk rechtstreeks naar de juiste Think Pink-medewerker gestuurd wordt. Jij vult vervolgens in wat jouw vraag specifiek is. Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Inschrijving voor een Bike for Think Pink-evenement

Omschrijving

Ontdek jij graag het plezier van samen fietsen op een mooi parcours met een groep vrolijke fietssters? Dan is een Bike for Think Pink-evenement net wat je zoekt. Je schrijft je makkelijk online in, individueel of in groep. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig voor je inschrijving of om jouw verzekering in orde te kunnen brengen. Omdat heel wat Bike for Think Pink evenementen zich uitsluitend op vrouwen richten, vragen we vaak je geslacht. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Onderaan kun je ook vrijblijvend aanduiden of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. Als Bike for Think Pink-deelneemster die ook lotgenote is, kun je namelijk gratis een Ridley-fiets bruiklenen. Bovendien mogen we vaak ook andere mooie acties van partners of sympathisanten aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-keuzemenu.

Bij bepaalde evenementen is een (deel van een) fietsoutfit inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Daarom vragen we je maat als dat nodig is. Kun je bij een evenement een bepaalde afstand kiezen, of een optie ingeven voor een sportdiscipline naar jouw keuze, dan voorzien we daarvoor ook een keuzemenu.
Neem je samen deel met vriendinnen of collega’s? Dan kunnen jullie ook inschrijven als team. In dat geval vragen we je om een teamnaam te verzinnen. We vragen ook de naam van jullie bedrijf als jullie collega’s zijn. Zo kunnen we meteen de leukste teamnaam aan het juiste bedrijf linken.

Telt je team leden die verschillende talen spreken? Dat kan! Via het keuzemenu bij taal kun je per teamlid aanduiden in welke taal we haar of hem het best aanspreken.

Als deelnemer heb je automatisch een sponsorpagina. Langs die weg kunnen sympathisanten je sponsoren en kun je fondsen die je inzamelde via een actie storten. Daarvoor vragen we je om een foto en motivatietekstje in te vullen. Dat maakt het persoonlijk. Heb je een speciale Facebookpagina voor je deelname of verwijs je graag naar jouw sociale media Facebook en Twitter of een website? Dan kan dat via de voorziene velden.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, T-shirtmaat, lotgenoot of niet, naam van je bedrijf, teamleden, teamnaam en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Inschrijving voor een Run for Think Pink-evenement

Omschrijving

Zet jij je loopschoenen graag in voor het goede doel? Schrijf je dan makkelijk online en gratis in voor een groot loopevenement via Run for Think Pink, individueel of in team. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig voor je inschrijving. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Onderaan kun je ook vrijblijvend aanduiden of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. We vragen je dit omdat we vaak mooie acties van partners of sympathisanten mogen aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-dropdownmenu.

Een Run for Think Pink T-shirt is vaak bij je gratis inschrijving inbegrepen. Daarom vragen we je maat als dat nodig is. Omdat onze T-shirts voor vrouwen en mannen een andere kleur hebben, vragen we je geslacht. Kun je bij een evenement een bepaalde afstand kiezen, of een optie ingeven voor een sportdiscipline naar jouw keuze, dan voorzien we daarvoor ook een keuzemenu.

Neem je samen deel met vriendinnen/vrienden of collega’s? Dan kunnen jullie ook inschrijven als team. In dat geval vragen we je om een teamnaam te verzinnen. We vragen ook de naam van jullie bedrijf als jullie collega’s zijn. Zo kunnen we meteen de leukste teamnaam aan het juiste bedrijf linken. Telt je team leden die verschillende talen spreken? Dat kan! Via het keuzemenu bij taal kun je per teamlid aanduiden in welke taal we haar of hem het best aanspreken.

Als deelnemer heb je automatisch een sponsorpagina. Langs die weg kunnen sympathisanten je sponsoren en kun je fondsen die je inzamelde via een actie storten. Daarvoor vragen we je om een foto en motivatietekstje in te vullen. Dat maakt het persoonlijk. Heb je een speciale Facebookpagina voor je deelname of verwijs je graag naar jouw sociale media Facebook en Twitter of een website? Dan kan dat via de voorziene velden.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer,  geboortedatum, adres, T-shirtmaat, lotgenoot of niet, naam van je bedrijf, teamleden, teamnaam en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Inschrijving voor een Walk for Think Pink-evenement

Omschrijving

Stap tegen borstkanker en schrijf je makkelijk online in voor een Walk for Think Pink evenement, individueel of in team. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig voor je inschrijving of om jouw verzekering in orde te kunnen brengen. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Onderaan kun je ook vrijblijvend aanduiden of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. We vragen je dit omdat we vaak mooie acties van partners of sympathisanten mogen aanbieden aan lotgenoten. Als we jou daarvoor mogen contacteren, kun je kiezen uit een ja/nee-keuzemenu.

Een Walk for Think Pink T-shirt is vaak bij je inschrijving inbegrepen. Daarom vragen we je maat als dat nodig is. Omdat onze T-shirts voor vrouwen en mannen een andere kleur hebben – en omdat bepaalde evenementen zich alleen op vrouwen richten – vragen we je geslacht. Kun je bij een evenement een bepaalde afstand kiezen, of een optie ingeven voor een sportdiscipline naar jouw keuze, dan voorzien we daarvoor ook een keuzemenu.

Neem je samen deel met vriendinnen/vrienden of collega’s? Dan kunnen jullie ook inschrijven als team. In dat geval vragen we je om een teamnaam te verzinnen. We vragen ook de naam van jullie bedrijf als jullie collega’s zijn. Zo kunnen we meteen de leukste teamnaam aan het juiste bedrijf linken. Telt je team leden die verschillende talen spreken? Dat kan! Via het keuzemenu bij taal kun je per teamlid aanduiden in welke taal we haar of hem het best aanspreken.

Als deelnemer heb je automatisch een sponsorpagina. Langs die weg kunnen sympathisanten je sponsoren en kun je fondsen die je inzamelde via een actie storten. Daarvoor vragen we je om een foto en motivatietekstje in te vullen. Dat maakt het persoonlijk. Heb je een speciale Facebookpagina voor je deelname of verwijs je graag naar jouw sociale media Facebook en Twitter of een website? Dan kan dat via de voorziene velden.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer,  geboortedatum, adres, T-shirtmaat, lotgenoot of niet, naam van je bedrijf, teamleden, teamnaam en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellingen veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Inschrijving voor de Race for the Cure

Omschrijving

Wandel of loop mee in het grootste evenement wereldwijd in de strijd tegen borstkanker: de Race for the Cure. Inschrijven in team of individueel doe je makkelijk online of, tegen een hogere inschrijvingsprijs, ter plaatse. We hebben je naam, adres en geboortedatum nodig voor je inschrijving en om jouw verzekering in orde te kunnen brengen. Via je e-mailadres kunnen we je relevante informatie bezorgen en houden we je op de hoogte. Je telefoonnummer zorgt ervoor dat we je kunnen bellen of sms’en met dringende vragen. Of je wandelt of loopt – of aan de start verschijnt van de Kids’ Run – doe je ook snel via een keuzemenu.

Het T-shirt is bij je inschrijving inbegrepen. Daarom vragen we je maat. Kenmerkend aan de Race for the Cure is namelijk dat lotgenoten centraal staan. Zij dragen een roze T-shirt, omringd door hun entourage en sympathisanten in een wit T-shirt. Daarom vragen we of je lotgenote bent en dus borstkanker hebt of had. Tijdens de Race for the Cure heb je met je roze T-shirt ook toegang tot de exclusieve lotgenotenzone. Bovendien mogen we vaak andere mooie acties van partners of sympathisanten aanbieden aan lotgenoten. Je duidt makkelijk aan of je lotgenoot bent via een ja/nee-keuzemenu.

Neem je samen deel met vriendinnen/vrienden of collega’s? Dan kunnen jullie ook inschrijven als team. In dat geval vragen we je om een teamnaam te verzinnen. We vragen ook de naam van jullie bedrijf als jullie collega’s zijn. Zo kunnen we meteen de leukste teamnaam aan het juiste bedrijf linken. Telt je team leden die verschillende talen spreken? Dat kan! Via het keuzemenu bij taal kun je per teamlid aanduiden in welke taal we haar of hem het best aanspreken.

Als deelnemend team heb je automatisch een sponsorpagina. Langs die weg kunnen sympathisanten je sponsoren of kun je zelfs fondsen die je inzamelde storten. Daarvoor kun je je om een foto en motivatietekstje invullen. Dat maakt het persoonlijker. Heb je een speciale Facebookpagina voor je deelname of verwijs je graag naar jouw sociale media Facebook en Twitter of een website? Dan kan dat via de voorziene velden.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer,  geboortedatum, adres, T-shirtmaat, lotgenoot of niet, naam van je bedrijf, teamleden, teamnaam en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen en houden we je op de hoogte van relevante informatie. 

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Sponsor een actie

Omschrijving

Draag je een deelnemer een warm hart toe en steun je haar of zijn deelname graag met een gift? Dan kan dat makkelijk via onze website. Duid op de deelnemerspagina van jouw favoriet aan met welk bedrag je wilt sponsoren, wat jouw naam is en dat het om een gift gaat. Dat is belangrijk om te weten: wie in een kalenderjaar minstens € 40 schenkt aan Think Pink, krijgt in maart van het volgende jaar automatisch een fiscaal attest. Dat geeft recht op een belastingaftrek van 45 % van het geschonken bedrag. Geef je tot slot een kort berichtje in, dan verschijnt dat onder je naam op de deelnemerspagina. De perfecte motivatie! Vervolgens kom je terecht op een betaalpagina.

Organiseerde je een inzamelactie om fondsen te werven? Dan bezorg je die aan Think Pink via datzelfde formulier. Kies in dat geval voor inzamelactie in het keuzemenu. Ook jij komt vervolgens op een betaalpagina terecht.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, jouw sponsorbedrag, eventueel een persoonlijke boodschap.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Organiseer een actie

Omschrijving

Geef de strijd tegen borstkanker een duwtje in de rug en organiseer een actie voor Think Pink. Wat je op poten zet, is eender. Alles mag en kan en is meer dan welkom. De info die we vragen heeft twee doelen. Enerzijds verschijnt de info over je actie op een actiepagina die alleen aan jouw initiatief gewijd is. Je geeft je evenement een naam, omschrijft kort wat het inhoudt, kiest een start- en einddatum en linkt naar je website of sociale media. Voeg zeker ook een foto toe om je actie aantrekkelijk te maken op onze website. Heb je een logo dat erbij hoort? Laad dat dan ook op.

Om contact te kunnen opnemen met jou en je relevant promomateriaal of bestelde gadgets te kunnen bezorgen, vragen we je bedrijfsnaam (indien relevant), naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Dankjewel voor je prachtige initiatief!

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, titel van je actie, beschrijving van je actie, start en einddatum va je actie, bedrijfsnaam, foto van je actie, logo, sociale media-kanalen en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerkers

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Dankzij je naam en je e-mailadres kunnen we jou een antwoord op je vraag bezorgen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Shop

Omschrijving

Wist je dat de opbrengst van alle artikelen in onze shop integraal naar de strijd tegen borstkanker gaat? Neem gerust een kijkje op onze website. Je voegt de producten makkelijk toe in je winkelmandje en gaat van daaruit naar de online kassa. Ben je ingelogd met je Think Pink-account, dan kun je meteen verdergaan. Heb je geen account en wil je er ook geen aanmaken, dan vragen we je e-mailadres om je te kunnen contacteren bij vragen. Zo bezorgen we je ook automatisch het betaalbewijs en de mail met alle betaalinfo als je voor betaling via overschrijving kiest.

Om je de bestelde producten te kunnen bezorgen, vragen we je naam en adres. Omdat het altijd mogelijk is dat iets in je bestelling niet helemaal duidelijk is, vragen we je telefoonnummer. Zo kunnen we je vlot contacteren. Ontvang je graag een factuur, dan hebben we de naam van je bedrijf, het btw-nummer en het officiële adres van het bedrijf nodig. Extra opmerkingen geef je makkelijk in het voorziene veld in.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Naam, voornaam, adres,  e-mailadres, telefoonnummer, naam van je bedrijf, btw-nummer, officiële adres van het bedrijf en taalvoorkeur.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid van Think Pink-medewerker

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in onze maatschappelijke zetel (Researchdreef 12, 1070 Brussel) en onze logistieke zetel (Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie voor de website te gebruiken. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze helpen bijvoorbeeld je logingegevens of taalvoorkeur te onthouden. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.

Via analytische cookies kunnen we onze website analyseren. Zo weten wij hoeveel bezoekers onze site heeft, hoe lang ze surfen, waarop ze klikken, welke onderdelen populair zijn of waar we verduidelijking kunnen aanbrengen … Tegelijk kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. We doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Op elk moment kun je alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties"). Elk type browser heeft zijn eigen manier om cookies te beheren. De informatie vind je op de website van je browser. Hou er rekening mee dat de instellinegn veranderen ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Als je je persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kan kun je onze DPO bereiken via +32 468 17 40 29 of privacy@think-pink.be

Think Pink Guide-app

Omschrijving

Met de Think Pink Guide-app wil Think Pink jou als lotgenoot ondersteunen tijdens je afspraken met hulpverleners. De app helpt je gidsen doorheen alle afspraken en rijkt je als kapstokken vragen aan die je kunt koppelen aan een afspraak, om zo een stem en inspraak te hebben doorheen je behandelingstraject.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Als je een profiel aanmaakt voor de app, vragen we beperkt gegevens. Die zijn niet verplicht en worden volledig geanonimiseerd. Je geeft zelf aan of je je graag inschrijft voor de lotgenotennieuwsbrief van Think Pink en of je dus een nieuwsbrief ontvangt met berichten die specifiek lotgenoten aanbelangen. Verdere gegevens kunnen ons helpen om in de toekomst eventueel in kaart te brengen welk type lotgenoten welke vragen hebben. Daarom beperken we ons bewust tot een geboortejaar, zodat we zien hoe oud lotgenoten die de app gebruiken gemiddeld zijn en of we eventueel op basis daarvan de app kunnen bijsturen om hem gebruiksvriendelijker en vollediger te maken. Omdat vragen ook locatiegebonden kunnen zijn en omdat Think Pink grote voorstander is van behandelingen in een erkende borstkliniek die voldoet aan wettelijk bepaalde kwaliteitsnormen vragen we jouw gemeente/stad. De vraag naar je geslacht is er om in kaart te brengen of mannen specifiek andere vragen hebben die misschien onvoldoende aan bod komen in de app, zodat we ook voor hen kunnen optimaliseren. Als de gegevens worden gebruikt, dan zullen deze altijd anoniem verwerkt worden.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Vzw Think Pink, met maatschappelijke zetel in Researchdreef 12, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0810.893.274 (hierna Think Pink) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Febe Vandamme
T +32 468 17 40 29
privacy@think-pink.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers gaan heel voorzichtig om met jouw vertrouwelijke gegevens. Bovendien worden jouw gegevens meteen geanonimiseerd in de database van de app. Bij extra gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • degelijke, geüpdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • alleen de werknemers die jouw persoonlijke informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren kunnen jouw gegevens bekijken
 • recente hardware met geüpdatete firmware
 • fysiek beveiligd kantoor

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?

Alle gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen.

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Amazon AWS Cognito, S3 en  DynamoDB. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben voor de goede werking van Think Pink.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Als je aangeeft dat je wilt inschrijven op de lotgenotennieuwsbrief, dan wordt jouw mailadres hiervoor gebruikt. Je geboortedatum, locatie, en geslacht worden geanonimiseerd en vervolgens gebruikt om te kijken of er specifieke problemen of noden zijn bij bepaalde groepen lotgenoten. Op die manier willen we lotgenoten beter ondersteunen en beleid beter aansturen.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Er worden geen cookies opgeslagen.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Wil je al je gegevens verwijderen? Dat kan door te mailen naar febe@think-pink.be. Je gegevens kun je ook steeds aanpassen in de app bij "profiel".