nl | en | fr
 0
 
 07/01/2013 Borstkanker

Herceptin bij borstkanker

Trastuzumab (Herceptin) rekenen we tot de groep van de "biologische" of "immuuntherapieën". Trastuzumab (Herceptin) wordt zowel als aanvullende behandeling als bij uitgezaaide borstkanker driewekelijks toegediend via infuus. In uitzonderlijke gevallen kan het ook onderhuids toegediend worden. Het wordt zowel alleenstaand (monotherapie) als in combinatie met chemotherapie (hoofdzakelijk taxol of taxotere).

Herceptin bestaat uit antilichamen tegen eiwitten die zich, bij voorkeur, bevinden op de wand van de tumorcellen. Deze eiwitten (die men "HER2" of "c-erb B2" noemt) hebben de eigenschap dat ze zich kunnen verbinden met andere eiwitten die door het lichaam worden aangemaakt (die men epidermale groeifactoren noemt) en daardoor de groei van de cel gaan stimuleren.

Dus: HER2 + Epidermale groeifactor = Stimulering kankercel

Herceptin mengt zich in dit proces doordat het zich ook kan binden aan de HER2-eiwitten. Het neemt dus eigenlijk de plaats in waar de epidermale groeifactor zich normaal zou vasthechten en blokkeert zo de stimulatie van de tumorcel.

Dus: HER2 + Herceptin = Afsterven kankercel

Hieruit blijkt duidelijk dat Herceptin alleen maar kan werken als de HER2-eiwitten overvloedig aanwezig zijn op de wand van de tumorcellen. Om dit te weten, moeten de oorspronkelijke weefsels worden onderzocht. Een probleem kan echter zijn dat het eiwit zich op de celwand van de oorspronkelijke tumorcellen bevond, maar dat dit eiwit later verdwijnt door mutaties in de tumorcellen.

Tekening bovenaan: vergelijking tussen een cel met een normaal aantal HER2-eiwitten en een cel met heel veel HER2-eiwitten.

Mogelijke bijwerkingen

Omdat Herceptin voornamelijk inwerkt op borstkankercellen en geen invloed heeft op normale cellen zijn de bijwerkingen aan de milde kant.

De volgende bijwerkingen blijken het meest voor te komen:

  • Griepachtige symptomen, waaronder koorts kort na de toediening.
  • Milde pijn in de lichaamsdelen waarnaar de borstkanker zich heeft uitgezaaid. Pijnstillers kunnen helpen.
  • Misselijkheid.
  • Diarree.
  • Hoofdpijn.
  • Effecten op het hart: het is belangrijk dat de pompfunctie van het hart goed opgevolgd wordt tijdens de behandeling. Dit gebeurt het best via een driemaandelijkse echografie van het hart. In combinatie met chemotherapie, vooral doxorubicine (Adriamycine), kunnen beschadigingen van de hartspier ontstaan. Daarom wordt de combinatie Herceptin-Adriamycine afgeraden.

Het is van groot belang alle bijwerkingen aan de behandelende arts te melden.