nl | en | fr
 0
 
 03/11/2015 Actueel

Hoeveel mag een borstreconstructie kosten?

Bij de meerderheid van de meer dan 10.000 vrouwen die jaarlijks getroffen worden door borstkanker in België wordt de tumor, of zelfs de volledige borst, operatief verwijderd. 14 tot 20% van de vrouwen die een borstoperatie hadden, kiest voor een borstreconstructie. In theorie wordt deze ingreep terugbetaald door de ziekteverzekering. De laatste jaren is er echter een wijd verspreid ongenoegen bij heel wat lotgenoten over de ‘esthetische supplementen’ die bijkomend voor de operatie worden aangerekend, o.a. voor de autologe reconstructies. Bij deze laatste ingrepen wordt de borst gereconstrueerd met behulp van huid-, spier- en/of vetweefsel van de patiënte. Ongeveer de helft van alle borstreconstructies in ons land zijn autologe reconstructies. De andere helft bestaat uit reconstructies met een borstprothese. De plastisch chirurgen rekenen voor autologe borstreconstructies supplementen aan omdat ze de vergoeding van het RIZIV te laag vinden in verhouding tot de complexiteit van de ingreep. Volgens onderzoek bedragen deze supplementen gemiddeld 2.620€. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) berekende hoeveel een autologe borstreconstructie mag kosten. Voor de berekening van een billijk ereloon voor de plastisch chirurg volgde het KCE gedurende drie maanden tien chirurgische teams uit verschillende Belgische ziekenhuizen. Er werden verschillende scenario's uitgewerkt, gebaseerd op hypothetische uurlonen van de teams. Voor een reconstructie met een vrije flap van het type DIEP, de ingreep die het vaakst wordt uitgevoerd in ons land, schommelt de gemiddelde kostprijs tussen minimum 1.125 € (dus lager dan de huidige RIZIV-vergoeding van 1.527 €) en maximum 2.584 €. Wanneer er ook nog aanvullende ingrepen worden uitgevoerd, moet bij dit bedrag ook nog de kostprijs daarvan worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld van een lipofilling, een liposuctie, een tepelreconstructie, een tatoeage van tepel en tepelhof, of een littekencorrectie. Een overzicht van de theoretische kostprijs van een autologe borstreconstructie en de aanvullende ingrepen kan onderaan dit artikel gedownload worden. Het Federaal Kenniscentrum benadrukt in haar rapport dat deze cijfers enkel kunnen gebruikt worden als indicatie en als tijdelijke oplossing, in afwachting van een globale herevaluatie van de medische erelonen. De bevoegde federale minister Maggie De Block voert hierover momenteel verkennende gesprekken, doch deze herschikking van de erelonen sleept al jarenlang aan. En intussen blijft het probleem acuut voor heel wat lotgenoten. Vanuit diverse hoeken (organisaties, patiënten overleg, ziekenfondsen, politieke partijen) wordt steeds harder aangedrongen om dit jarenlang aanslepende probleem op te lossen. Ook Think-Pink zal de minister hierover opnieuw aanschrijven en aandringen op een spoedige herschikking van de medische erelonen. Bron: Gezondheid.be, rapport Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)

Hoeveel mag een borstreconstructie kosten?
Dit document bevat een overzicht van de theoretische kostprijs van een autologe borstreconstructie en de aanvullende ingrepen.