nl | en | fr
 0
 

Jaarlijks 500.000 nieuwe gevallen van kanker gelinkt aan obesitas

Een studie gepubliceerd in de medische tijdschrift The Lancet Oncology toont aan dat de relatie tussen kanker en overgewicht meer vrouwen dan mannen treft. Dit komt vooral door endometriumkanker en postmenopauzale borstkanker. Rijke landen worden het meest getroffen en bijna twee derde van deze vormen van kanker gelinkt aan obesitas, werden geregistreerd in Noord-Amerika. Volgens een studie, gepubliceerd in het gespecialiseerd medisch tijdschrift 'The Lancet Oncology', kunnen wereldwijd jaarlijks bijna een half miljoen nieuwe gevallen van kanker bij volwassenen toegeschreven worden aan overgewicht en obesitas. De studie, uitgevoerd door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, het kankeragentschap van de World Health Organisation (WHO), beweert dat overgewicht en obesitas belangrijke risicofactoren zijn geworden, goed voor 3,6% (ongeveer 481.000 gevallen) van alle nieuwe gevallen van kanker bij volwassenen in 2012. Deze analyse baseert zich op talrijke bronnen, onder meer de Globocan database betreffende het voorkomen van en het overlijden door kanker in 184 landen.

Rijke landen zijn het zwaarst getroffen: bijna twee derde (64%) van de vormen van kanker gelinkt aan obesitas werden geregistreerd in Noord-Amerika (111.000 nieuwe gevallen, bijna een kwart van alle nieuwe gevallen wereldwijd) en Europa. Sub-Sahara Afrika is de regio die het minst bijdraagt aan de cijfers (7300 kankers). Binnen Europa is vooral Oost-Europa getroffen, met 65.000 kankers. De studie toont aan dat de relatie tussen kanker en obesitas meer vrouwen dan mannen treft, dit vooral door endometriumkanker (slijmvlies van de baarmoeder) en postmenopauzale borstkanker. Bij mannen is overgewicht verantwoordelijk voor 1,9% (136.000) van de nieuwe kankergevallen in 2012. Bij vrouwen is dit 5,4% (345.000). Overgewicht wordt gedefinieerd door een hoge body mass index (BMI: gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat). Een BMI van 25 of meer staat gelijk met overgewicht. Vanaf een BMI van 30 spreekt men van obesitas. Kanker van het endometrium (slijmvlies van de baarmoeder), dikke darm kanker en postmenopauzale borstkanker zijn jaarlijks goed voor bijna driekwart (73%) van alle nieuwe gevallen van obesitasgerelateerde vormen van kanker bij vrouwen. Bij mannen zijn nierkanker en dikke darm kanker goed voor twee derde (66%). Volgens de auteurs had een kwart van de vormen van kanker ten gevolge van overgewicht en obesitas wereldwijd - meer dan 100.000 gevallen - vermeden kunnen worden als de betrokken populaties hun gemiddeld gewicht van 30 jaar geleden behouden hadden. Volgens de WHO is het aantal gevallen van obesitas verdubbeld sinds 1980. 1,4 miljard mensen van 20 jaar en ouder hebben overgewicht. Van hen lijden meer dan 200 miljoen mannen en bijna 300 miljoen vrouwen aan obesitas.