nl | en | fr
 0
 
 17/07/2015 Actueel Think-Pink steunt

Race for The Cure Brussels: op de been voor quality time in borstkliniek HIS

De opbrengst van de Race for The Cure Brussel gaat integraal naar het Fonds voor Borstklinieken. Zo kunnen we lokale projecten ondersteunen. Dit jaar is een deel van het geld bestemd voor de borstkliniek van Iris Ziekenhuis Zuid. (IZZ)

Project

doel: 'quality time' voor patiënten tijdens de behandeling

Fysiek welzijn, vóór de operatie

Vandaag bestaat er een uitgebreid aanbod aan chemotherapie en behandelingsmethodes voor kanker. Toch zijn er ook lotgenoten die nood hebben aan andere zorgen. In aanloop naar een operatie is de stress, angst en onzekerheid groot. Dit heeft een impact op het lichaam. Daarom willen we in borstklinieken een aparte ruimte voorzien waar patiënten die wachten op een ingreep, kunnen cocoonen. Dat moment maakt de opname in het ziekenhuis draaglijker. Tijdens de cocooning kan er een professionele massage aangeboden worden, door erkende masseurs. Het concept werd al een paar keer getest en de patiënten reageerden unaniem positief. Ze voelden minder pijn, waren kalmer en hadden een rustig gevoel. We willen het voor elke patiënt mogelijk maken om van die quality time te genieten voor een operatie.

Fysiek welzijn, vóór de operatie

De meeste patiënten zijn vraagde partij om ervaringen uit te wisselen. Ze stellen het op prijs als ze kunnen praten in de wachtkamer, of in de zaal waar andere patiënten op hun chemo wachten. De gesprekken gaan over allerhande dingen, maar de ziekte is nooit veraf. Ze praten over kanker, de gevolgen, de moeilijkheden, en hoe de ziekte hun leven beïnvloedt. Wij willen die gesprekken mogelijk maken op een rustige, serene plek. Daar kunnen mensen ongedwongen dingen delen, eventueel in het bijzijn van een, arts of assistent die de omkadering verzorgt. Dit zou mogelijk zijn in een soort atelier of gereserveerde ruimte, op trimestriële basis. Patiënten kunnen er zaken uitwisselen nadat er bvb. een korte documentaire werd getoond over borstreconstructie, of borstprotheses. Ook thema’s als lichaamsverzorging of ‘vernieuwde’ behandelingen voor borstkanker kunnen aan bod komen.