nl | en | fr
 0
 
 

Waar gaan de centen heen?

Think-Pink is een vzw die zonder subsidies of overheidssteun werkt. Via goeie partnerschappen en bijdragen van sympathisanten kunnen we de opgehaalde bedragen investeren in het SMART Fonds. Met het SMART Fonds financiert Think-Pink wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in België. Het gaat om innovatieve projecten die een duw in de rug nodig hebben en die op relatief korte termijn de genezingskansen of zorg van borstkankerpatiënten aanzienlijk kunnen verbeteren. Elke cent telt dus. En elke cent wordt 100% geïnvesteerd in de strijd tegen borstkanker.