nl | en | fr
 0
 
 11/05/2017 Actueel Think-Pink steunt

Hoe geeft Think-Pink borstkanker geen kans?

Op 21 september 2017 blaast Think-Pink 10 kaarsjes uit. Maar hoe groeide de nationale borstkankercampagne in die 10 jaar, en hoe gaan we te werk in de strijd tegen borstkanker? Ontdek hier waaraan Think-Pink haar middelen besteedt, en hoe jouw steun de strijd tegen borstkanker waarmaakt.

Think-Pink wordt 10 jaar. Een moment om terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken en voluit voor onze droom te gaan: een wereld zonder borstkanker. 1 vrouw op 8 krijgt borstkanker, meer dan 10.500 vrouwen en mannen in België krijgen elk jaar de diagnose, iedere dag sterven ongeveer 7 lotgenoten aan borstkanker. Het zijn cijfers waar we – Think-Pink en jij – ons weigeren bij neer te leggen. Maar hoe pakken we die strijd tegen borstkanker aan?

Een klein team, met onbetaalbare helpende handen

Voorzitter Heidi Vansevenant richtte Think-Pink in 2007 op. Van een organisatie met 1 personeelslid – Heidi zelf – evolueerde de vzw ondertussen naar 9 personeelsleden, goed voor 7,5 VEQ in 2016. Een klein team, wat betekent dat Think-Pink er vooral staat dankzij de helpende handen van onze meer dan 300 fantastische vrijwilligers.

Bovendien kunnen we ondertussen rekenen op een 60-tal partners: bedrijven, organisaties en overheidsorganen. Zij ondersteunen de nationale borstkankercampagne financieel, materieel of op vlak van communicatie. Belangrijk, zeker als je weet dat Think-Pink bewust geen subsidies vraagt. We vinden het van groot belang om kritisch en onafhankelijk te functioneren, maar denken wel actief mee met de overheid en wegen op het beleid om borstkanker geen kans meer te geven.

Een groeiend budget …

Over de 9 boekjaren heen groeide niet alleen de structuur van Think-Pink. Ook de fondsenwerving steeg flink: van 60.000 euro tijdens het eerste Think-Pinkwerkjaar naar maar liefst 1,3 miljoen euro in 2016.

Opvallend is het aantal giften, waarmee je vanaf 40 euro recht hebt op een fiscaal attest. Die giften waren in 2016 goed voor een recordbedrag van 736.770 euro. Daarbij tellen we de opbrengst van alle gadgets, de acties die sympathisanten organiseren voor Think-Pink en de evenementen die de nationale borstkankercampagne zelf op poten zet om aan ons totaalbudget te komen.

Goed om weten: na grondige boekhoudcontrole van het ministerie van Financiën kreeg Think-Pink een vergunning van 6 jaar om fiscale attesten te mogen uitreiken!

… om borstkanker geen kans te geven

Een fantastisch bedrag, maar hoe zetten we dat in om borstkanker te bestrijden? We verdelen de totale som over onze vier doelstellingen:

  • Informeren & sensibiliseren: 29 %
  • Wetenschappelijk onderzoek (SMART Fonds): 21 %
  • Zorg- en nazorgprojecten (Share your Care Fonds & Geef om Haar Fonds): 23 % 

8 % van het budget gaat naar administratie en beheer, en 19 % besteden we aan verschillende kleinere activiteiten. Als vzw hebben we een wettelijk reservefonds voor onze projecten van 150.000 euro en een overgedragen winst van 193.452 euro. Van dat overschot op het boekjaar, dat we overgedragen hebben naar het nieuwe boekjaar, is een som van 41.391 euro voorzien als werkingsmiddelen voor KEN (het kersverse Europese netwerk van borstkankercampagnes) waarvan Think-Pink sinds het najaar van 2016 het secretariaat en beheer organiseert.


We staan erop om deze informatie met jou te delen: Think-Pink is er alleen voor lotgenoten en dankzij jouw steun. En daarvoor willen we je van harte bedanken!

Hoe geeft Think-Pink borstkanker geen kans?
Bekijk het hier.