nl | en | fr
 0
 
 21/12/2016 Actueel Borstkanker

(Borst)kanker is geen reden voor ontslag

Ontslag omdat je ziek bent: ook dat is discriminatie. Een lotgenote die na haar afwezigheid ontslagen werd, trok samen met Gelijkekansencentrum Unia naar de arbeidsrechtbank. De rechter gaf haar gelijk en kende een schadevergoeding van 22.000 euro toe.

De vrouw in kwestie ontdekte tijdens haar afwezigheid door borstkanker dat ze zwanger was. Na haar zwangerschapsverlof kreeg ze haar C4 in de bus. Haar werkgever weigerde alle overleg, en motiveerde haar ontslag met de reden dat “de continuïteit van de dienst” in het gedrang kwam. 

Kanker kan iedereen overkomen, en daarom vindt Unia dit een ongelooflijk en straf verhaal. Lotgenoten die in dezelfde situatie verkeren, raden we aan om naar de vakbond of Unia te stappen. Zij proberen in eerste instantie een duurzame dialoog met de werkgever op te starten, om samen na te gaan welke werk- of dienstaanpassingen een verdere samenwerking mogelijk maken. De stap naar een rechtszaak volgt pas als, zoals in dit geval, een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt.

Het onderwerp kwam vanmorgen aan bod in het Radio 1-programma Hautekiet en ook De Inspecteur van Radio 2 besteedde er aandacht aan.