nl | en | fr
 0
 
 13/10/2016 Actueel Borstkanker

Open brief aan minister De Block

Beste minister De Block, Eindelijk een akkoord over de vergoeding voor borstreconstructie met eigen weefsel: samen met alle lotgenoten voor wie deze ingreep een te zware financiële dobber was, slaakte Think-Pink een zucht van opluchting. De uitvoering liet op zich wachten, en dus stelden heel wat lotgenoten hun langverwachte reconstructie uit tot het akkoord in werking trad. Ook al gaat het, zoals u zelf terecht zei, niet om een luxeoperatie, maar om een ingreep die het lichaam in ere herstelt. Groot was dan ook hun, onze en uw ontsteltenis toen we vanmorgen vernamen dat volgens de plastisch chirurgen van een akkoord geen sprake is. Volgens die chirurgen zijn aan het akkoord zaken toegevoegd waar zij zich niet in kunnen vinden. En volgens de mutualiteiten zijn de ‘esthetische’ supplementen die de specialisten aanrekenen onwettig. Onze bekommernis gaat uit naar de lotgenoten. Uit de toevloed aan reacties die op de open brief van Ann Reymen volgden, blijkt hoe prangend de huidige situatie is. Wij vragen u dan ook met aandrang om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze impasse en de voorziene en aangekondigde regeling door te voeren, in het belang van alle lotgenoten. Met vriendelijke groeten, Heidi Vansevenant voorzitter Think-Pink