nl | en | fr
 0
 

Sociale media en borstkanker

Veel lotgenoten hebben het gevoel dat ze te weinig ondersteuning vinden wanneer ze belangrijke beslissingen moeten maken over hun behandeling. Lotgenoten die online communiceren zijn vaak zekerder over hun beslissingen en tevredener over de keuzes die ze gemaakt hebben. Dat blijkt uit een studie van het kankercentrum van de Universiteit van Michigan. Dat onderzoek vroeg aan 2460 lotgenoten wat het belang was van online communicatie tijdens hun behandeling.

Belang online communicatie

Volgens de studie hebben veel lotgenoten het gevoel dat ze te weinig ondersteuning krijgen wanneer ze belangrijke beslissingen moeten maken over hun behandeling. De onderzoekers vroegen aan 2460 lotgenoten wat het belang is van e-mails, sms, sociale media en online lotgenotengroepen, na de diagnose van borstkanker. 41 procent van de onderzochte vrouwen gebruikt soms of regelmatig online communicatie. Sms en e-mail zijn voor hen het belangrijkste. 12 procent van de lotgenoten geeft aan dat ze ook Facebook, Twitter en andere sociale media gebruiken om te communiceren over hun ziekte. De andere 12 procent gebruikte vooral online groepen om van gedachten te wisselen met vrouwen in dezelfde situatie.

Omgaan met negatieve emoties en stress

De lotgenoten geven verschillende redenen aan waarom ze deze kanalen gebruiken. E-mail en sms worden vooral gebruikt om mensen op de hoogte te stellen van hun diagnose. Sociale media en online lotgenotengroepen worden vooral gebruikt om van gedachten te wisselen en om te interageren over behandelingsopties. Door online te communiceren proberen lotgenoten om te gaan met de negatieve emoties en de stress die gepaard gaat met de diagnose borstkanker. Het zijn vooral jonge vrouwen die regelmatig gebruik maken van online communicatie en die daardoor een beter gevoel hebben bij de beslissingen die ze maken.

Verder onderzoek nodig

Verder onderzoek moet nagaan wat de specifieke routines zijn van lotgenoten wanneer ze online communiceren over hun behandeling. Er is ook te weinig bekend over welke informatie gevonden, gedeeld en geliked wordt online. Dit is belangrijk, zo kunnen we sociale media gebruiken om lotgenoten te helpen in hun zoektocht naar antwoorden.