nl | en | fr
 0
 
 05/07/2016 Actueel Borstkanker

Borstreconstructie met eigen weefsel betaalbaarder

Vrouwen die kiezen voor een borstreconstructie met eigen weefsel, zullen hiervoor minder moeten betalen. De Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen heeft hierover een akkoord bereikt.

In ons land ondergaan jaarlijks ongeveer 1.500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel. Deze reconstructie wordt uitgevoerd na een borstamputatie wegens kanker of ter preventie van kanker. De voorbije jaren werd duidelijk dat voor deze ingreep soms hoge supplementen werden aangerekend. “Volgens getuigenissen die we verzamelden de afgelopen jaren werden lotgenoten geconfronteerd met eigen bedragen tussen de 2000 en 6000 euro. In een periode zonder inkomen is dit vaak zwaar om dragen. Voor sommigen is een noodzakelijke borstreconstructie financieel niet haalbaar, anderen stellen de ingreep uit. Dit akkoord is een belangrijke stap om een reconstructie na borstkanker betaalbaar te maken voor iedereen”, aldus Think-Pink voorzittter Heidi Vansevenant.

Verbod op esthetische supplementen

De Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen heeft nu een akkoord bereikt om deze scheve situatie recht te trekken. Voortaan geldt een verbod op esthetische supplementen en de honoraria voor de chirurgen wordt aangepast aan de complexiteit en de duur van de ingreep. Verder mogen dokters helemaal geen klassieke supplementen meer aanrekenen voor vrouwen die voor een tweepersoonskamer kiezen. Wie een eenpersoonskamer kiest, moet mogelijks wel nog klassieke supplementen betalen. Think-Pink vindt belangrijk dat het woord esthetisch als kostenfactor in het ziekenhuis verdwijnt. “Een borstreconstructie is voor veel vrouwen noodzakelijk om hun leven na borstkanker terug zo goed als mogelijk op te nemen. Op dit vlak is het werk nog niet af, sommige verzekeringsmaatschappijen blijven het woord esthetisch gebruiken bij een borstreconstructie na preventieve amputatie. Zo hoeven zij niet tussen te komen en is de patiënt, met een grote kans op borstkanker, de dupe. Een mensonwaardige benadering, want met zogenaamde esthetische chirurgie heeft dit in wezen niets te maken. We doen dan ook een oproep aan die verzekeringsmaatschappijen om borstreconstructies na preventieve amputatie wel terug te betalen en dit niet langer te beschouwen als een esthetische ingreep."

Transparantie

Het akkoord beloofd ook een grotere transparantie voor de patiënten. “Dit is belangrijk. Lotgenoten staan vandaag nog te vaak voor financiële verassingen. 5.000 euro uit eigen zak bijbetalen is geen uitzondering en dan mag er niets foutlopen bij de reconstructie of de kosten lopen verder op”, aldus Heidi Vansevenant. In de toekomst zal elke lotgenoot uiterlijk zeven dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek ontvangen en er komt een beperking van voorschotten tot een bedrag van 1.250 euro. Ook de kwaliteit van de procedures moet verbeteren. Zo mogen enkel nog artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde die over een bijzondere bekwaamheid beschikken de ingreep uitvoeren. Dit mogen ze enkel doen in ziekenhuizen die over een borstkliniek beschikken. De financiële impact van de verhoogde tussenkomst bedraagt 2,2 miljoen euro, voor rekening van de ziekteverzekering. De persoonlijke tussenkomst van de patiënt wordt met eenzelfde bedrag verminderd. Het akkoord komt zo snel mogelijk op de agenda van het verzekeringscomité van het Riziv en wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ziekenhuizen.