nl | en | fr
 0
 

Think-Pink financiert onderzoek dat stralingsschade bij borstkankerpatiënten wil voorkomen

128.660 euro naar onderzoek van UZ Gent en CMSE Namur

Radiotherapie maakt deel uit van de standaardbehandeling na een borstsparende operatie. De therapie halveert het risico op herval en verhoogt de overlevingskansen, maar kan ook schade toebrengen aan gezond weefsel. Dankzij een nieuwe buikligpositie, gebaseerd op de crawlhouding, reduceren onderzoekers van UZ Gent en CMSE Namur de risico’s van radiotherapie aanzienlijk.

“Wereldwijd is ruglig de standaardpositie voor borstbestraling. Nochtans zijn er een aantal ernstige nadelen aan verbonden. De anatomie van de borst in ruglig is voor radiotherapie minder gunstig dan die in buiklig. In die laatste positie verwijdert de borst zich immers van longen en hart door de zwaartekracht, en verdwijnen huidplooien”, aldus professor Wilfried De Neve (UZ Gent).

Gezondheidsrisico’s door bestraling

De schade aan gezonde weefsels kan zich vertalen in bijvoorbeeld verharding van de bestraalde borst, en verkleuring en verdunning van de huid. Deze bijwerkingen zijn blijvend. Een nog groter probleem kan zich manifesteren op lange termijn, typisch meer dan tien tot vijftien jaar na de behandeling. Oorzaak is de randbestraling van organen dicht bij de borst, zoals het hart. Die verhoogt het risico op hartinfarct en hartfalen. Randbestraling van longen doet dan weer het risico op longkanker stijgen.

UZ Gent en CMSE Namur bundelen de krachten

Om deze stralingsschade bij borstkankerpatiënten te voorkomen en te verminderen, werken de ziekenhuizen UZ Gent en CMSE in Namen nauw samen. Hun doel is om nieuwe stappen te zetten die van crawlbuikligpositie de standaardpositie kunnen maken. Zo willen ze stralingsschade maximaal reduceren. “De huidige bezwaren tegen buikligbestraling zijn puur praktisch van aard”, legt professor De Neve uit. “De positie vereist complexe hulpstukken en is moeilijk reproduceerbaar. Bovendien is ze vandaag niet comfortabel.”

Nieuwe therapietafels uitdokteren en testen

“De nieuwe crawlpositie wérkt, wijzen alle testen uit. Maar met de bestaande buikligtafels lukt deze houding aannemen niet. Daarom schaven we samen met het CMSE in Namen en het Industrial Design Centrum Associatie Universiteit Gent aan prototypes van nieuwe buikligtafels. Dat is mogelijk dankzij de aanzienlijke financiële steun Think-Pink. Met deze nieuwe benadering willen we stralingsschade bij borstkankerpatiënten reduceren en op termijn zelfs volledig vermijden. Binnen de twee jaar moet dit op punt staan”, besluit professor De Neve.

Think-Pink financiert wetenschappelijk onderzoek

Think-Pink heeft vier duidelijke doelstellingen: informeren, sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek financieren en zorg- en nazorgprojecten ondersteunen. Die doelstellingen maakt Think-Pink waar via drie fondsen. Zo helpt het Geef om Haar Fonds vrouwen bij de aankoop van een pruik. Met een klein gebaar of extra steun wil het Share your Care Fonds van Think-Pink het leven met of na borstkanker makkelijker maken, in en buiten borstklinieken. En het SMART Fonds van Think-Pink financiert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methodes voor opsporing, behandeling en nazorg van borstkanker in België.

Lees hier meer details over het onderzoek