nl | en | fr
 0
 

Diëten bij kanker

Onderzoek met muizen met triple-negatieve borstkanker toont aan dat ze een kleiner risico lopen op uitzaaiingen als ze een streng dieet volgen Triple-negatieve borstkanker komt voor bij vijftien tot twintig procent van alle borstkankerpatiënten en is een van de meest agressieve vormen van de ziekte. Uit nieuw onderzoek bij muizen met die vorm van kanker blijkt dat het risico op uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam afneemt als de beestjes op een streng dieet worden gezet. De onderzoekers stelden vast dat de kankercellen van muizen die dertig procent minder te eten kregen dan wat ze verorberen als ze vrije toegang hadden tot voedsel, minder miR-17 en miR-20 produceerden. Dat zijn microRNA’s waarvan wetenschappers eerder al hadden vastgesteld dat ze vaak verhoogd zijn bij triple-negatieve borstkanker die uitzaait. De microRNA’s namen nog meer af als de muizen niet alleen op dieet gingen, maar ook bestraling kregen. De vermindering van de microRNA’s blijkt de productie te verhogen van eiwitten die het weefsel rond de tumor verstevigen. Daardoor slagen de kankercellen er minder in om te ontsnappen naar andere lichaamsdelen. De resultaten bevestigen eerdere studies waaruit blijkt dat de standaardbehandeling voor borstkanker minder doeltreffend is bij borstkankerpatiënten die dik zijn of te veel verdikken tijdens het eerste jaar van hun behandeling. Dat laatste is overigens vaak het gevolg van hormonale therapie, om de groei van de tumor te stoppen, of het slikken van steroïden, om de neveneffecten van chemotherapie tegen te gaan. (ev) Bron: Eos magazine, 26 mei 2014