nl | en | fr
 0
 
 15/01/2013 Borstkanker

Waar vindt u hulp?

Er bestaan heel veel verenigingen voor patiënten die lijden aan borstkanker. Hieronder vindt u een zo volledig mogelijke lijst, die gebaseerd is op de lijst die gepubliceerd werd in Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten, een uitgave van de Vlaamse Liga tegen Kanker. De lijst werd ook aangevuld met enkele verenigingen in Nederland. Mocht u aan deze lijst graag een vereniging toevoegen, dan mag u mij altijd de gegevens doorgen. Wij zullen ze dan graag opnemen op deze pagina.

Vlaamse Kankertelefoon

Bij deze telefoon - een initiatief van de Vlaamse Liga tegen Kanker - kunt u terecht voor zowel medische als emotionele vragen rond kanker.
De telefoonlijn is elke werkdag open tussen 9 uur en 17 uur.
Aan de telefoon zitten een kankerspecialist en een sociaal verpleegkundige. Het is ook mogelijk schriftelijk contact op te nemen.

Tel: elke werkdag tussen 9u en 17u
(078) 150 151
Email: e-kankerlijn@tegenkanker.be

Vlaamse Liga tegen Kanker

De Vlaamse Liga tegen Kanker is uitgever van tal van posters, brochures, folders en diareeksen over kanker. De Liga publiceert ook het driemaandelijkse magazine Leven over kanker met o.m. vele getuigenissen van (ex-)patiënten.
Een gratis abonnement op het magazine kan - net als brochures, folders enz. - worden aangevraagd op het algemeen contactpunt.

Lokatie: 1210 Brussel
Website: http://www.tegenkanker.net

AKIO v.z.w.

AKIO v.z.w. (Antwerps Kanker Informatie- en Ontmoetingscentrum) is een centrum voor mensen met kanker, hun naasten en wie meer wil weten over kanker. Het is een ziekenhuisoverschrijdend initiatief, opgericht door medewerkers van de Antwerpse ziekenhuizen en de Universtiteit Antwerpen.

Kanker wordt één van de best behandelbare chronische aandoeningen De zorg voor de kwaliteit van het verlengde leven wordt daardoor een opdracht op zich. Bovendien wordt de behandeling meer en meer ambulant verstrekt. Goede zorg vraagt daarom een voortdurende dialoog en samenwerking tussen ziekenhuis en thuisbasis.
AKIO wil een forum en ontmoetingsplaats zijn voor allen die betrokken zijn bij de problematiek "leven met kanker": patiënten, familieleden, vrienden maar ook hulpverleners.

Lokatie: 2060 Antwerpen
Website: http://www.donorinfo.be

Belgische Kankerfoon

Bij deze gratis telefoon - een initiatief van de Belgische Stichting tegen Kanker - kunt u terecht met vragen rond kanker.
Het is ook mogelijk schriftelijk contact op te nemen.

Tel: 0800/15 802
Lokatie: 1030 Brussel

Voorlichtingscentrum

Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Het Nederlands Kankerinstituut/ Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AvL) heeft een goed uitgerust voorlichtingscentrum waar schriftelijk, mondeling en via een website informatie wordt verstrekt aan patiënten of andere belanghebbenden.

Lokatie: 1066 CX Amsterdam
Nederland
Website: http://www.nki.nl

Verenigingen voor borstkankerpatiënten

Leven zoals voorheen
Bij Leven zoals voorheen kunt u terecht met allerlei vragen rond borstkanker. Indien gewenst, komt een lid van de vereniging u opzoeken.
Er zijn verschillende plaatselijke afdelingen van "Leven zoals voorheen".

Lokatie hoofdzetel: Kortenberg
Website: http://www.levenzoalsvoorheen.be

Boratie v.z.w.
Lokatie: 3500 Hasselt
Website: http://users.skynet.be/boratie/

Steun elkaar
Tel: (09) 222 61 16
Lokatie: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Bewuster verder leven
Tel: 056/75.63.81
Lokatie: Zwevegem

Samen na borstoperatie
Lokatie: Roeselare en omgeving
Tel 051/22.46.12
GSM 0496/39.18.00
E-mail: samen.na.borstoperatie@gmail.com
website: www.samennaborstoperatie.com

Samen verder (Kempen)
Lokatie: Turnhout

Hedera Klein-Brabant
Bornem

Kanactief+
Lokatie: Haasrode

Sorema-D
Tel: (052) 42 27 54
Adres: Bunderstraat 6A
9290 Berlare

Onthaalcentrum Naboram
Lokatie: Antwerpen
Website: http://www.naboram.be

The Wave
Lokatie Antwerpen
Website: http://www.the-wave.org

Vrouwen helpen elkaar
Lokatie: Mevr. De Wolf
Egmont en Hoornstraat 12
1840 Londerzeel
Tel: (052) 30 00 56

Amazone
Lokatie: Sint-Niklaas
Website: http://www.borstkankerwegwijzer.be/

Lymfoedeem zelfhulpgroep
Tel: (03) 877 43 49
Adres: Mevr. R. Vercauteren
Helenboslaan 46
2630 Aartselaar

BorstkankerVereniging Nederland
Website: http://www.borstkanker.nl

Jongeren met Kanker
Website: http://www.jongerenmetkanker.be/

Zelfhulpgroepen voor familieleden van kankerpatiënten

Samen geeft steun
Tel: (015) 41 97 69
Adres: Mevr. J. Vlemincx-De Neef
Acaciastraat 50
2800 Mechelen

Tel: (015) 42 38 87
Adres: Mevr. L. Vanderleyden
Raghenoplein 31, bus 3
2800 Mechelen

Zelfhulpgroepen voor psychische hulpverlening

De waarheid ligt in het midden
Tel: (03) 313 91 13
Adres: Mevr. Daems
Leemstraat 17A
2960 Brecht

Wistik
Lokatie: Hoogstraten (Minderhout)
Website: http://www.wistik.be/

Hof van (H)Eden
Tel: (016) 25 31 20
Adres: Mevr. Jossart
Tarweschoof 39, bus 11
3010 Kessel-Lo

De toehoorder
Tel: (03) 383 42 18
Adres: Dhr. Schuermans
Ringdreef 4
2970 Schilde