Support them.

1 op 8 vrouwen krijgt de diagnose borstkanker. Voor velen onder hen volgt een borstoperatie tijdens hun behandelingstraject. Een gebeurtenis die een grote impact heeft en je zelfbeeld en vrouwelijkheid letterlijk een deuk geeft. 

Goede aangepaste lingerie vormt hierbij fysieke maar ook mentale steun. Een goede beha biedt ondersteuning, zorgt dat je eventuele borstprothesen mooi op hun plaats blijven en voorkomt rug- en nekklachten. Geld mag hierin geen barrière vormen. En toch hebben elk jaar 1375 vrouwen niet de financiële middelen om aangepaste lingerie te kopen na een borstoperatie. Daar wil Think Pink met het project Support them. - gegroeid als project binnen De Warmste Week 2022 - iets aan veranderen.

We willen lotgenoten die het financieel moeilijk hebben helpen bij de aankoop van aangepaste lingerie en dit door een financiële tussenkomst van 100 euro per persoon. Dit unieke project starten we in 2023 op, met de ambitie Support them. verder te zetten als essentieel onderdeel van de lotgenotenwerking van Think Pink.

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle zorg die lichaam en gemoed geruststelt in een bijzonder moeilijke periode.

Wie kan een beroep doen op Support them.?

Wil je een tussenkomst van Support them. voor de aankoop van aangepaste lingerie? Dit zijn de stappen die je moet ondernemen:

1. Neem contact op met de sociaal assistent(e) van de borstkliniek of van het ziekenhuis waar je behandeld wordt. 

2. De sociale dienst bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet. De tussenkomst is eenmalig. De actie richt zich enkel op lotgenoten met borstkanker die het financieel moeilijk hebben. De tussenkomst is beschikbaar voor personen in een moeilijke financiële situatie. We hanteren de volgende inkomensgrenzen (geldig t.e.m. 31 maart 2025):

  • Koppel € 2926
  • Koppel met 1 kind € 3601
  • Koppel met 2 kinderen € 4277
  • Koppel met 3 kinderen € 4952
  • Alleenstaande € 2251
  • Alleenstaande met 1 kind € 2926
  • Alleenstaande met 2 kinderen € 3601
  • Alleenstaande met 3 kinderen € 4277
  • Alleenstaande met 4 kinderen € 4952 + € 675 per extra gezinslid

3. Na goedkeuring van de voorwaarden vult de sociale dienst samen met jou het aanvraagformulier in en bezorgt het je aanvraag aan Think Pink. 

4. Wij ontvangen de aanvraag en storten het bedrag van € 100 rechtstreeks op je bankrekening, nog vóór je aangepaste lingerie koopt. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is ons een aankoopbewijs bezorgen via account@think-pink.be of per post via: Think Pink, Sint-Pietersmolenstraat 23, 8000 Brugge.

Het betreft netto-inkomsten per maand van de patiënt en de overige leden van het kerngezin (= andere gezinsleden dan de patiënt) die op hetzelfde adres hun domicilie hebben en een financiële band met elkaar hebben. De inkomens kan je het beste bewijzen aan de hand van een bankuittreksel met datum die valt in de kostenperiode van het dossier. Zit je maximum € 25 boven de inkomensgrens? Neem dan zeker contact met ons op via support@think-pink.be. 

Alle aanvragen en informatieverstrekking verlopen met alle respect voor je privacy.

Lees hier meer over de mogelijkheden na een borstoperatie
Download het aanvraagformulier voor de sociale dienst

De aanvraag van de tegemoetkoming verloopt via de sociale dienst van het ziekenhuis. Aarzel niet om het aanvraagformulier te downloaden en een afspraak te maken bij de sociale dienst van het ziekenhuis waar je in behandeling bent. Zodra de aanvraag bij ons binnen is wordt de betaling binnen de 5 werkdagen uitgevoerd.