Patiëntenrechten

Borstkankerpatiënten hebben een basisrecht op de best mogelijke zorg. Think Pink wil zich daar elke dag opnieuw voor blijven inzetten voor een nog betere behandeling, informatieverstrekking, zorg en nazorg. Ook de financiële impact voor patiënt en familie is voor ons van bijzonder belang.

Rondetafelconferentie Borstkanker

Hoe proberen we onze doelen te realiseren? Think Pink organiseerde al twee Rondetafelgesprekken Borstkanker. Het meest recente vond plaats op 8 oktober 2019 in Brussel. Een dertigtal belangrijke stakeholders discussieerde er over verschillende items om gezamenlijk de prioriteiten voor de komende jaren vast te leggen. Zowel onderzoekers, oncologen, radiologen, verpleegkundigen, overheidsinstellingen, de verzekeringssector als de farma-industrie namen deel aan het debat.

Ze brachten 9 duidelijke prioriteiten naar voren:

  1. Behandelingen voor borstkanker zijn alleen nog mogelijk en terugbetaald in erkende borstklinieken.
  2. De officiële screeningsprogramma’s (bevolkingsonderzoek) worden actiever gepromoot en moeten een hoger dan Europees gemiddeld niveau bereiken, in afwachting van herziening van de richtlijnen ter zake.
  3. Patiënten met een high medical need moeten toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen, terugbetaald via een fast track en ‘pay for performance’-systeem.
  4. Real world data over borstkanker moeten vlot beschikbaar zijn voor beleidsbeslissingen en onderzoek. Permanente registratie van herval is een must.
  5. Dankzij onder andere de Think Pink Guide-app en het Think Pink-boek zijn patiënten beter uitgerust om alle informatie vlotter te verwerken voor, tijdens en na hun behandeling.
  6. Dankzij bijkomend onderzoek moeten we de sociale en psychische noden van borstkankerpatiënten objectiever kunnen inschatten.
  7. Hoofdhuidkoeling wordt specifieker ingezet en deels terugbetaald, als alternatief voor de terugbetaling van een pruik.
  8. Genexpressietesten om de meerwaarde van chemo vooraf in te schatten worden voortaan terugbetaald.
  9. Jaarlijkse evaluatie houdt de vooruitgang van het Borstkankeractieplan in het oog, waarbij geregeld overleg met de bevoegde ministers plaatsvindt.
Verslag

Lees hier het volledige verslag.

Beleidsvoorstellen

Think Pink zetelt in heel wat werkgroepen, zowel op regionaal als op nationaal vlak. Zo kunnen we de juiste prioriteiten meegeven aan het beleid of kunnen we bepaalde dossiers die belangrijk zijn voor onze lotgenoten, op een actieve manier helpen realiseren. In dat kader organiseert Think Pink ook geregeld overleg en contact met de verschillende kabinetten van de bevoegde ministers.

Zo zijn er terugbetalingsdossiers bij het RIZIV, campagnes voor tijdige controle bij de regionale overheden, aanpassingen aan de verzekeringswetgeving en tal van andere beleidsvoorstellen die wij voor onze lotgenoten en hun omgeving belangrijk vinden.

Campagnes, media en acties

Think Pink organiseert regelmatig specifieke campagnes via de media of samen met partners. Zo was er in 2019 een campagne met de steun van Roche en Tempo-Team waarbij we meer dan 100.000 pralines in de vorm van een borst verdeelden op 17 verschillende locaties in het land. Met de campagnes wil Think Pink blijvende aandacht vragen voor tijdige controles op borstkanker.