19/03/2020

Coronamaatregelen en borstkanker: wat is er relevant voor jou?

Geplande chemotherapie gaat door

Ongetwijfeld vernam je in het nieuws dat in alle ziekenhuizen in ons land alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort worden voor onbepaalde duur om te anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen. Chemotherapie en andere dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen gaan gewoon door.

 

Medisch advies via de telefoon en doktersattest per post

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Als een ziekteattest nodig is, kunnen ze dat per post naar de patiënt versturen. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker. Het honorarium voor de adviezen zonder fysiek contact bedraagt 20 euro. Patiënten betalen niets. Artsen factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Toeslagen en supplementen zijn niet toegelaten.

Wie wordt er nog toegelaten in ziekenhuizen?

Ben je op dit moment gehospitaliseerd? Momenteel is bezoek aan alle ziekenhuizen verboden. Dit verbod geldt niet voor:

  • vrijwilligers en stagiairs
  • ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie
  • onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke toestand
  • begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt)
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk uitgesteld

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen zich volledig op de opvang van zieken kunnen richten, beslisten het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid om alle afspraken in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker op te schorten t.e.m. 26 april.

Had je een afspraak, dan zal het CvKO jou een brief sturen om deze te annuleren. Momenteel worden er geen nieuwe afspraken ingepland totdat er meer duidelijkheid is. Ging je onlangs op screening? Het CvKO doet al het mogelijke om jouw dossier zo snel mogelijk te verwerken. Heb je hier vragen over? Contacteer het CvKO dan telefonisch op 0800 60 160.

Raadpleeg de meest actuele informatie over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Heb je nog vragen over het coronavirus? Klik op de link hieronder, stuur een mail naar info-coronavirus@health.fgov.be of bel 0800 14 689 tussen 8 en 20 uur.

Meer info via de site van de FOD Volksgezondheid
Heb je een vraag?
Ophélie Mouton
Communication Manager