12/10/2018

Een screeningsmammografie. Wij doen het. En wat doe jij?

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kennen hem wel: de uitnodigingsbrief voor een gratis screeningsmammografie van het Centrum voor Kankeropsporing die je elke 2 jaar in de bus krijgt. Het doel van zo’n screeningsmammografie is borstkanker vroeg opsporen om zo de genezingskansen te vergroten.

Door een vroege borstkankerdiagnose kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans op genezing groter. Opgelet: merk je voor of tussen twee screeningsmammografieën een verandering op in je borst, neem dan snel contact op met je arts.

Wat is een screeningsmammografie?

Een screeningsmammografie is een röntgenfoto van de borsten, die borstkanker aan het licht kan brengen nog vóór jij symptomen kunt opmerken. Het is het enige screeningsmiddel voor borstkanker dat beantwoordt aan de Europese aanbevelingen.

 • Een screeningsmammografie voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar
  Tussen 50 en 69 jaar is het risico op borstkanker voor vrouwen het grootst én is borstkankerscreening het meest efficiënt. Vanaf 50 jaar neemt vetweefsel steeds meer de plaats in van klierweefsel. Dat maakt borsten beter leesbaar voor röntgenstralen en dus beter geschikt voor een mammografie.
   
 • Elke 2 jaar een automatische uitnodiging
  Vanaf 50 jaar ontvang je elke 2 jaar automatisch een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing. Daarop staat een voorstel voor een datum en een erkende mammografische eenheid waar je terecht kunt voor je screeningsmammografie. Past die afspraak niet, dan kun je die makkelijk en gratis verplaatsen via het gratis nummer 0800 60 160. Liet je je borsten in de laatste 2 jaar screenen buiten het Bevolkingsonderzoek Borstkanker of had je in de laatste 10 jaar borstkanker, dan krijg je geen uitnodiging.
De screeningsmammografie: een onderzoek van topkwaliteit

De belangrijkste reden om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek borstkanker zijn de gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

 1. Dubbele lezing: twee gespecialiseerde radiologen bekijken de beelden van jouw screeningsmammografie onafhankelijk van elkaar. Bij twijfel buigt een derde mammografiespecialist zich erover. Deze onafhankelijke dubbele lezing vermindert het risico op fouten. Bovendien vergelijken ze grondig met beelden van vorige screeningsmammografieën. Zo kunnen ze de evolutie van je borstweefsel bestuderen en ook subtielere veranderingen opmerken.
 2. De mammografische eenheden zijn erkend door de overheid. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan belangrijke wettelijke kwaliteitscriteria, zoals opleidingen, vormingen en apparatuur.
 3. De mammografietoestellen ondergaan regelmatig uitgebreide kwaliteitscontroles voor de best mogelijke beelden met een zo laag mogelijke dosis röntgenstraling.
 4. De technologen en radiologen verbonden aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker krijgen regelmatig feedback over hun screeningsmammografieën. Het doel is de kwaliteit van hun werk voortdurend te verbeteren.
Een Europees systeem met permanente evaluatie

Een expertencommissie van de Europese Unie evalueert op regelmatige basis wetenschappelijke studies over borstkankerscreening. Daaruit blijkt dat dit nu het beste systeem is. Daarom vind je overal in Europa een gelijkaardig screeningssysteem.

Hoe verloopt een screeningsmammografie?

Dat toont het Centrum voor Kankeropsporing je hier!

Voordelen en beperkingen van de screeningsmammografie

 Het Bevolkingsonderzoek borstkanker heeft voordelen en beperkingen. De beslissing om deel te nemen ligt uiteraard bij jou, maar het is belangrijk dat je juist en volledig geïnformeerd bent.

 • De voordelen van een screeningsmammografie
  • Dankzij een screeningsmammografie kan borstkanker vroeger opgespoord worden, nog vóór je de verandering kunt voelen of andere symptomen opduiken.
  • Vroeg opgespoorde borstkanker is makkelijker en beter te behandelen.
  • Vroegtijdige opsporing van borstkanker verhoogt de kans dat je volledig geneest. 9 vrouwen op 10 met borstkanker genezen.
  • Als de screeningsmammografie geen tekens van borstkanker aan het licht brengt, ben je gerustgesteld.
 • De beperkingen van het systeem
  • Het risico bestaat dat een borstkanker wordt gevonden die je zonder screening nooit zou opmerken omdat hij bijvoorbeeld heel traag groeit. Dat noemen we “overdiagnose”. Vandaag kunnen we overdiagnosekankers nog niet onderscheiden van de kankers die wel problemen veroorzaken. Daarom worden alle vastgestelde borstkankers behandeld, terwijl dat bij de overdiagnosekankers eigenlijk niet nodig is.
  • Is op de mammografie iets verdachts te zien, dan bekijkt je dokter welke vervolgonderzoeken je het best laat uitvoeren. Bij 3 vrouwen op 4 blijkt na die extra onderzoeken dat de vastgestelde afwijking geen borstkanker is. Dat heten we een vals-positief resultaat. Ze zorgen voor onnodige ongerustheid en kosten.
  • Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wordt soms borstkanker vastgesteld na een normale screening. Dit heet een valsnegatief resultaat. Daarom blijft het belangrijk om attent te blijven voor veranderingen in je borst(en) tussen twee screeningsmammografieën door. Merk je een mogelijk borstkankersymptoom op, neem je het best meteen contact op met je huisarts.
   Een valsnegatief resultaat kan als die kanker nog niet bestond op het moment van de screening, nog te klein was of gemist werd. Om dat laatste te vermijden bekijken 2 radiologen onafhankelijk van elkaar de mammografiebeelden. Stemmen hun bevindingen niet overeen, dan bekijkt een derde radioloog ze.
  • Na een screeningsmammografie moet je ongeveer 10 dagen wachten op de resultaten. Dat kan ongerustheid veroorzaken.
Ontdek hier antwoorden op de veelgestelde vragen over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker