02/02/2024

Patiëntenzorg: Het model van de erkende borstklinieken opent de weg voor andere complexe ziekten

Think Pink pleit al jaren voor de behandeling van borstkanker in erkende borstklinieken. Die concentratie van zorg blijkt nu ook bij andere complexe chirurgie een meerwaarde te zijn. De leidraad van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is duidelijk: nabije zorg waar mogelijk, concentratie van zorg waar nodig. Met als doel om patiënten betere zorg te verlenen en kansen op overleving te verhogen. Deze aanpak lijkt nu ook zijn vruchten af te werpen. Uit een rapport van het RIZIV blijkt dat vandaag, na 4 jaar onderzoek, postoperatieve sterfte daalt wanneer men bepaalde complexe operaties concentreert. 

De concentratie van complexe chirurgie in expertisecentra lijkt het vervolg te zijn op borstkankerbehandelingen in erkende borstklinieken. Think Pink ijvert als nationale borstkankerorganisatie al enkele jaren voor de best mogelijk zorg voor lotgenoten. Think Pink is dan ook tevreden dat het dossier over de erkende borstklinieken een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de gezondheidszorg voor andere complexe ziekten. Samen staan we sterker!

Een terugblik op het Think Pink-project van de erkende borstklinieken

Lotgenoten met borstkanker hebben namelijk recht op de best mogelijke behandeling en die gebeurt volgens Think Pink en minister Vandenbroucke best in een erkende borstkliniek. Uit een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt immers dat vrouwen die behandeld worden in een niet-erkende borstkliniek een aanzienlijk hogere kans hebben om aan borstkanker te sterven in vergelijking met vrouwen die zich wél laten behandelen in een erkende borstkliniek. Daarom ijvert Think Pink als nationale borstkankerorganisatie al enkele jaren voor dit standpunt en lanceerden we begin 2023 een nieuwe sensibiliseringscampagne rond dit onderwerp.

Van levensbelang

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat lotgenoten 30% meer overlevingskans hebben in een van de 72 erkende borstklinieken die ons land telt, doordat de krachten en expertise in deze ziekenhuizen gebundeld wordt. Daarom pleiten we net als Minister Vandenbroucke om de behandeling van borstkanker enkel toe te laten in de erkende borstklinieken. De minister heeft in dit kader een plan opgesteld waarin hij de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken zal stopzetten.

Frank Vandenbroucke: “Door expertise en middelen te bundelen, én tegelijk maximaal rekening te houden met waar patiënten wonen, kunnen we de beste zorg garanderen voor patiënten die complexe chirurgie nodig hebben. De analyses leren ons dat bepaalde delicate en complexe vormen van zorg geconcentreerd moeten worden in expertisecentra.”

Eén vrouw op acht in ons land krijgt borstkanker. Die diagnose is ook zwaar voor hun partner, kinderen, vrienden en familie. De kwaliteit en de expertise om borstkanker te behandelen in België is goed: meer dan 90 % van de lotgenoten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. Daarmee zitten we boven het Europees gemiddelde. België positioneert zicht internationaal in de kopgroep op de ranglijst voor resultaten van complexe chirurgie.

Criteria van een erkende borstkliniek

Borstkanker is een complexe ziekte die gespecialiseerde zorg vereist. En die is gegarandeerd in een erkende borstkliniek. Een borstkliniek is een gespecialiseerde afdeling of zorgprogramma in het ziekenhuis, toegewijd aan borstaandoeningen. Om erkend te worden door de overheid moet de afdeling voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen. Internationaal onderzoek bewijst namelijk dat een gespecialiseerde borstkliniek je genezings- en overlevingskansen ten goede komt, en tegelijk zorgt voor een betere levenskwaliteit.

Multidisciplinaire samenwerking, wekelijks overleg, teamleden die voldoende ervaring hebben én voldoende beschikbaar zijn, een minimumaantal patiënten per jaar en snelle consultatie: dat zijn de criteria waaraan een ziekenhuis moet voldoen om een erkende borstkliniek te worden. Die vereisten zijn vastgelegd bij het ontstaan in het Koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2007.

Borstkanker bestaat in alle tinten roze

Eén vrouw op acht in ons land krijgt borstkanker. Lotgenoten naar een erkende borstkliniek – mét dus een erkenning hiervoor op zak – leiden, is dus cruciaal en tevens onderwerp van de nieuwe sensibiliseringcampagne 2023 van Think Pink “Borstkanker bestaat in alle tinten roze. Bij de erkende borstklinieken kennen we ze allemaal". Een erkende borstkliniek moet voldoen aan specifieke normen en expertise en dit met als prioritair doel: levens redden.

Vind een erkende borstkliniek

Maar hoe weet je welke ziekenhuizen een erkende borstkliniek hebben? Dat is voor jou als lotgenoot niet makkelijk, want sommige noemen zichzelf onterecht borstkliniek. Daarom heeft Think Pink voor jou deze kaart gemaakt. Daarop vind je alle erkende borstklinieken terug. Zie of voel je een verandering in je borst? Kreeg je recent de diagnose borstkanker? Neem dan zeker contact op met een erkende borstkliniek bij jou in de buurt. Ben je al in behandeling? Weet dat je ook steeds een tweede opinie kunt aanvragen in een erkende borstkliniek. Onderaan dit artikel vind je de lijst met erkende borstklinieken.

Lijst erkende borstklinieken in België