07/11/2022

Nieuwe sensibiliseringscampagne ter ondersteuning van de erkende borstklinieken

Borstkanker bestaat in alle tinten roze. In de erkende borstkliniek kennen we ze allemaal.

De nieuwe sensibiliseringscampagne van Think Pink benadrukt het belang van een behandeling in een erkende borstkliniek.

Borstkanker is een complexe ziekte die gespecialiseerde zorg vereist. Het is dan ook van essentieel belang om er gebruik van te kunnen maken. Met andere woorden binnen een vastgelegde structuur die voldoet aan de nodige kwaliteitsnormen, vastgelegd bij het koninklijk besluit (KB) van 26 april 2007.

Multidisciplinaire samenwerking, wekelijks overleg, ervaren en steeds beschikbare teamleden en een minimum aantal patiënten per jaar, zijn enkele voorbeelden van de door de overheid vereiste normen. Normen die ontegensprekelijk de kans op herstel en overleving vergroten en de levenskwaliteit van de patiënten tijdens de behandeling en de follow-up verbeteren.

In een erkende borstkliniek hebben de leden van het multidisciplinaire team ruime ervaring met borstkanker. Een coördinerende borstkliniek moet ten minste 125 nieuwe diagnoses van borstkanker per jaar behandelen. Een satellietborstkliniek - een kleinere borstkliniek verbonden aan een coördinerende borstkliniek - moet ten minste 60 nieuwe diagnoses van borstkanker per jaar behandelen.

Ook de infrastructuur van het ziekenhuis moet aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. De teamleden moeten regelmatig de violen stemmen en voldoende beschikbaar zijn voor de patiënten. Borstklinieken moeten ook alle diagnoses van borstkanker en het soort borstkanker melden aan de Stichting Kankerregistratie.

Bovendien worden bepaalde behandelingen alleen vergoed in een erkende borstkliniek. Dit is bijvoorbeeld het geval voor borstreconstructies met eigen weefsel of voor tests voor genexpressieprofielen die worden gebruikt om te beoordelen of chemo al dan niet nodig is.

Dagelijks worden echter nog patiënten geopereerd en behandeld in niet-geaccrediteerde borstklinieken. Het is van vitaal belang dat iedereen die door borstkanker wordt getroffen toegang heeft tot de best mogelijke zorg. 

Of je nu wel of niet met borstkanker te maken hebt gehad, deel zoveel als mogelijk deze campagne.
Waarom je je best laat opvolgen in een erkende borstkliniek? Klik hier voor meer informatie.
Lijst erkende borstklinieken in België
Deel onze campagne