03/06/2024

Lotgenoten verdienen simpelweg de best mogelijke zorg, en dat in een erkende borstkliniek.

Lotgenoten hebben recht op de best mogelijke behandeling. Deze behandeling gebeurt volgens Think Pink én nu ook volgens door minister Vandenbroucke, best in een erkende borstkliniek. Uit een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt immers dat vrouwen die behandeld worden in een niet-erkende borstkliniek 30 % meer kans hebben om aan borstkanker te sterven in vergelijking met vrouwen die zich laten behandelen in een erkende borstkliniek. Think Pink ijvert hiervoor als nationale borstkankerorganisatie al enkele jaren en juicht dit standpunt dan ook volmondig toe. Meer nog, Think Pink lanceerde begin dit jaar alvast haar nieuwe sensibiliseringscampagne, waarbij ze lotgenoten informeert over het belang van een behandeling in een erkende borstkliniek.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke erkent het belang van een behandeling in een erkende borstkliniek en gaat in dit kader ook de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stopzetten. Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat vrouwen die behandeld worden in een niet-erkende borstkliniek een aanzienlijk hogere kans hebben om aan borstkanker te sterven in vergelijking met vrouwen die zich wél laten behandelen in een erkende borstkliniek. "De ruim 10.000 vrouwen die jaarlijks in ons land de diagnose borstkanker krijgen, moeten de zekerheid hebben dat ze de allerbeste zorg krijgen", aldus minister Vandenbroucke.  

Dit plan wordt nu stap per stap uitgerold. Kreeg je recent de diagnose borstkanker? Neem dan zeker contact op met een erkende borstkliniek voor je behandeling. Ben je al in behandeling? Weet dat je ook steeds een tweede opinie kunt aanvragen in een erkende borstkliniek. Je vindt de lijst met erkende borstklinieken onderaan dit artikel.

Eén vrouw op acht in ons land krijgt borstkanker. Die diagnose is ook zwaar voor hun partner, kinderen, vrienden en familie. De kwaliteit en de expertise om borstkanker te behandelen in België is goed: meer dan 90 % van de lotgenoten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. Daarmee zitten we boven het Europees gemiddelde. 

Van levensbelnag

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat een lotgenoten 30% meer overlevingskans hebben in een van de 72 erkende borstklinieken die ons land telt. Daarom pleiten we net als Minster Vandebroucke om de behandeling van borstkanker enkel toe te laten in de erkende borstklinieken. “Ziekenhuizen die geen erkenning als borstkliniek hebben, mogen in de toekomst geen behandelingsplan voor borstkanker meer opstellen en dus geen diagnose stellen noch opereren. We gaan meteen tot actie over door de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten. Meer dan 10.000 patiënten (ook mannen) die jaarlijks in ons land de diagnose borstkanker krijgen, moeten de garantie hebben dat ze de allerbeste zorg krijgen van een multidisciplinair team met ervaring." Aldus Vandenbroucke.

Think Pink lanceert nieuwe sensibiliseringscampagne

Eén vrouw op acht in ons land krijgt borstkanker. Lotgenoten naar een erkende borstkliniek – mét dus een erkenning hiervoor op zak – leiden, is dus cruciaal en tevens onderwerp van de nieuwe sensibiliseringcampagne 2023 van Think Pink “Borstkanker bestaat in alle tinten roze. Bij de erkende borstklinieken kennen we ze allemaal". Een erkende borstkliniek moet voldoen aan specifieke normen en expertise en dit met als prioritair doel: levens redden.

Waarom je je best laat opvolgen in een erkende borstkliniek? Klik hier voor meer informatie.
Lijst erkende borstklinieken in België