04/03/2022

Recht om vergeten te worden nu ook voor verzekering gewaarborgd inkomen

Op 1 februari 2022 voerde Assuralia het ‘recht om vergeten te worden’ in voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen, overeenkomstig een in 2021 aangenomen gedragscode binnen de sector. Deze gedragscode is bindend voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Daarin staat vastgelegd dat kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn wanneer de behandeling ervan meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond, indien een aantal voorwaarden zijn vervuld.

Ontdek de leden van Assuralia
Lees het persbericht van Assuralia
Lees meer over het recht om vergeten te worden bij de schuldsaldoverzekering