11/02/2022

Borstkankerpatiënten hebben recht op de best mogelijke zorg: laat van je horen!

Wij hebben jou nodig! Think Pink en de voorzitters van de taskforce borstkanker van de BSMO (Belgian Society of Medical Oncology) willen, samen met zoveel mogelijk ziekenhuizen, artsen, zorgverleners, lotgenoten en sympathisanten, een oproep doen aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid om borstkankerbehandelingen enkel nog uit te voeren in erkende borstklinieken. 

Om erkend te worden als borstkliniek, moet een ziekenhuis aan de vereisten voldoen die vastgelegd werden in het Koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2007.

Deze wettelijke voorwaarden garanderen dat de complexe behandeling van borstkanker aan strenge kwaliteitseisen voldoet, zodat iedereen er de best mogelijke behandeling krijgt. Deze strenge normen zorgen ontegensprekelijk voor betere genezings- en overlevingskansen en bevorderen de levenskwaliteit van patiënten tijdens de behandeling en opvolging.

In deze erkende borstklinieken hebben de leden van het multidisciplinair team een ruime ervaring met borstkanker. Een coördinerende borstkliniek moet minstens 125 nieuwe borstkankerdiagnoses per jaar stellen. Een satellietborstkliniek, dat is een kleinere borstkliniek die zich verbindt aan een coördinerende borstkliniek, moet jaarlijks minstens 60 nieuwe borstkankerdiagnoses stellen. De infrastructuur van het ziekenhuis moet tevens aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. De teamleden moeten regelmatig samen overleggen en voldoende beschikbaar zijn voor de patiënten. De borstklinieken moeten ook verplicht alle borstkankerdiagnoses en het type borstkanker aan de Stichting Kankerregister melden.

Daarnaast worden bepaalde behandelingen enkel in een erkende borstkliniek terugbetaald. Dit is het geval voor borstreconstructies met eigen weefsel en genexpressieprofileringstesten die worden gebruikt om vooraf in te schatten of chemo nodig is of niet.

Toch worden er nog elke dag patiënten geopereerd en behandeld in niet-erkende ziekenhuizen. Dat kan voor ons niet. Wij vinden het belangrijk dat iedere lotgenoot toegang krijgt tot de best mogelijke zorg. Misschien heb je zelf geen borstkanker (gehad), maar met jouw stem kun je wel het verschil maken voor anderen. Daarom vragen wij jou om je steun voor dit dossier uit te drukken en deze petitie te ondertekenen.

Laat van je horen!

Teken onze petitie en maak mee het verschil