09/02/2021

Ontdek onze 9 prioriteiten in de strijd tegen borstkanker

Jaarlijks organiseren we een Ronde Tafel Borstkanker om te bekijken wat we meer en beter kunnen doen in de strijd tegen borstkanker. De meest recente vond plaats op 26 november 2020. Een dertigtal onderzoekers, artsen-specialisten, verpleegkundigen, overheidsinstellingen, de verzekeringssector, patiëntenorganisaties en de farma-industrie namen deel aan het debat. Op basis van het debat en van verschillende lotgenotenbevragingen bepaalden we 9 prioriteiten waarrond we in 2021 willen werken. Je vindt ze hieronder.  

1) Ervoor ijveren dat behandelingen voor borstkanker alleen nog mogelijk zijn in erkende borstklinieken en enkel daar terugbetaald worden.

2) Streven naar een hogere participatiegraad aan de officiële screeningsprogramma’s (bevolkingsonderzoek) met een specifieke focus op Wallonië en Brussel door op lokaal niveau te sensibiliseren met behulp van de Think Pink-gemeenten.

3) Ervoor ijveren dat real world data over borstkanker vlot beschikbaar zijn voor beleidsbeslissingen en onderzoek en dat herval permanent geregistreerd wordt.

4) Het Think Pink-boek updaten en de Think Pink Guide-app herwerken om nog beter tegemoet te komen aan de noden van patiënten en hen een stem te geven in het behandelingsproces.

5) Ervoor ijveren dat hoofdhuidkoeling specifieker ingezet wordt en ijveren voor een terugbetaling, waar mogelijk als alternatief voor een pruik.

6) Het pilootproject (1 juli 2019 tot 30 juni 2022) m.b.t. de terugbetaling van genexpressieprofileringstesten om de gevoeligheid voor chemotherapie te bepalen, waardoor onnodige chemotherapie vermeden kan worden, opvolgen.

7) Artsen, zorgverstrekkers, onderzoekers en ziekenhuizen versterken in hun communicatie naar patiënten en bruggen bouwen tussen beide partijen.

8) Ijveren voor een gestructureerde aanpak, een duidelijk legaal kader en blijvende financiering voor thuishospitalisatie, ook na afloop van de pilootprojecten.

9) De prioriteiten nauw opvolgen door: 
- een maandelijkse interne focus op één actiepunt;
- een driemaandelijkse update voor de deelnemers van de Ronde Tafel; 
- een jaarlijkse evaluatie van de prioriteiten;
- geregeld overleg met de bevoegde ministers.

Lees het volledige verslag