Gift

Steun Think Pink in de strijd tegen borstkanker

Je kunt Think Pink en de strijd tegen borstkanker steunen met een gift. We bedanken je van harte voor je steun!

Stort een bijdrage

Vzw Think Pink steunt de strijd tegen borstkanker en organiseert daarvoor tal van acties, het hele jaar door. Daarom hebben we financiële hulp nodig.

Onze gegevens

IBAN BE57 0015 7587 5235
BIC GEBABEBB

Elke gift vanaf 40 euro per jaar is fiscaal aftrekbaar voor 45%. Je steunt dus een goed doel en krijgt daarvoor een extra steuntje van de overheid. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest dat je toevoegt aan je belastingaangifte. Let op: dit geldt niet voor bedragen die via acties ingezameld worden.

Doe een gift

Je kunt éénmalig of maandelijks een bijdrage leveren via onze beveiligde Doe een gift-pagina. Je kunt je maandelijkse gift uiteraard op elk moment stopzetten.

Doorlopende opdracht

Je kunt ook maandelijks een kleine bijdrage leveren met een doorlopende opdracht. Download het formulier, vul het in en stuur het ons terug. Je bankinstelling zal de overschrijving automatisch uitvoeren. Je kunt de opdracht uiteraard op elk moment stopzetten.

Jouw vragen over fiscale attesten
Wie krijgt een fiscaal attest?

We sturen het fiscaal attest naar het postadres van wie de gift gedaan heeft. Het is m.a.w. belangrijk dat de persoon die de gift wilt doen, dat doet met zijn eigen rekening.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?

De belastingvermindering bedraagt in 2020 60% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10% van het totale netto-inkomen;
  • ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015).
Hoe ontvangt Think Pink mijn adres?

Heb je het bedrag gestort, dan deelde de bank je adresgegevens mee. In het geval van een gift bezorg je ons zelf alle nodige informatie.

Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?

Als je over het hele jaar minstens 40 euro schenkt aan Think Pink, heb je recht op een fiscaal attest voor dat kalenderjaar. Met een fiscaal attest kun je het bedrag van je gift aftrekken van je totale belastbare netto-inkomen.

Wat doe ik met ontvangen fiscale attesten?

De originele fiscale attesten die je ontvangt, voeg je bij uw belastingsaangifte. Je kunt zelf een kopie bijhouden maar de belastingdienst aanvaardt bij de aangifte alleen originelen. Als je Tax on Web gebruikt, volstaat het om de fiche te bewaren.

Wanneer ontvang ik mijn attest ?

Het attest wordt altijd opgestuurd in het jaar NA de gift, net voordat je de belastingafgifte in de brievenbus krijgt. Die vraagt namelijk naar je uitgaven in dat bewuste jaar. Als je Tax on Web gebruikt, zal je gift al vermeld staan bij je belastingvoorstel.

Bron: Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving

Voor welke giften krijg je geen fiscaal attest?
Geen fiscaal attest voor giften met tegenwaarde

De aftrekbaarheid van giften is ingegeven door het nationaal belang en geldt daarom alleen voor eigenlijke giften, d.w.z. schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. Ze geldt dus niet voor abonnementen op tijdschriften, lidgeld, collegegeld, schoolgeld, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten, spaghetti, snoepzakjes, wafeltjes, pannenkoeken enz.

Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen kwijtschriften worden uitgereikt, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen.
Om als aftrekbare gift in aanmerking te komen moet het bedrag bijgevolg geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker geen enkel voordeel worden verstrekt (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure enz.).

Geen fiscaal attest voor giften die doorgestort worden aan een andere instelling

Een instelling die gemachtigd is kwijtschriften uit te reiken volgens de hierboven vermelde richtlijnen mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen kwijtschriften uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling.

Geen fiscaal attest voor collectieve giften

Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker. 

Heb je nog vragen?

Nog vragen over fiscale attesten, een gift als bedrijf, een grote gift, een fonds op naam of de opmaak van je testament? Aarzel niet om ons te contacteren via account@think-pink.be of op het nummer 0474 95 07 16.