nl  |  en  |  fr
  
 0

Smart Fonds


België is wereldkampioen borstkanker. Toch is het voor onderzoekers van bij ons die innovatieve wetenschappelijke projecten opzetten rond borstkanker, vaak moeilijk om aan de nodige financiële middelen te geraken. Op kleine en middelgrote schaal wordt gezocht naar nieuwe methodes op het vlak van screening, behandeling en nazorg.

Ook nieuwe combinaties van bestaande behandelmethodes die elkaars werking kunnen versterken, zijn een groeiend onderzoeksdomein. Projecten die voor een grote doorbraak zouden kunnen zorgen, maar waarvan het succes op voorhand niet vaststaat, vinden vandaag echter nauwelijks financiers.

Het SMART Fonds steunt innovatief onderzoek in België. De projecten die in aanmerking komen, moeten ‘SMART’ zijn:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Think-Pink geeft met het SMART Fonds beloftevolle projecten een unieke kans. Zo kunnen ze op relatief korte termijn een verschil betekenen in het leven van honderdduizenden vrouwen.

Ons SMART Fonds is dringend op zoek naar geld voor een zeer belangrijk onderzoek om via een ademtest borstkanker op te sporen. Met deze methode moet screening in de toekomst sneller, veiliger en goedkoper worden. Waardoor we vroeger borstkanker ontdekken en méér vrouwen redden. We hebben uw steun vandaag hard nodig! We weten nog steeds niet wat borstkanker veroorzaakt. In de borstkliniek van Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een onderzoek gestart naar een nieuwe revolutionaire screeningstechniek via een ademtest. Het screeningstoestel is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Menssana Research. Voor dit project wordt internationaal samengewerkt met een ziekenhuis uit Nederland en twee onderzoekscentra in de Verenigde Staten.

Het is de bedoeling dat in Genk de komende twee jaar meer dan 1.700 vrouwen aan het onderzoek deelnemen. Prof. Dr. Jan Vandevenne: “Zij moeten voor het onderzoek gedurende enkele minuten in- en uitademen via het toestel. In de uitgeademde lucht kunnen, in zeer kleine hoeveelheden, stoffen zitten die wijzen op borstkanker. De uitgeademde lucht wordt geanalyseerd en de uitslag van die analyse wordt vergeleken met de uitslag van het reguliere borstonderzoek. Het onderzoek is opgezet om na te gaan of deze methode gemakkelijk en betrouwbaar is.”

De gemiddelde kostprijs per test (afname, verwerking, interpretatie, bijsturing) bedraagt ongeveer 120 euro.

Je kunt het SMART Fonds steunen door een gift te doen op het rekeningnummer van vzw Think-Pink  - 001-5758752-35.  Je ontvangt een fiscaal attest (45% belastingaftrek) voor elke gift vanaf 40 euro. Wens je een bijzondere inspanning te leveren of heb je vragen? Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek: info@think-pink.be.

aanmelden
met je Think-Pink account

contact
partner worden
team
algemene voorwaarden
privacy policy

        

vzw Think-Pink
Researchdreef 12
1070 Brussel
info@think-pink.be

BTW BE 0810.893.274
IBAN BE57 0015 7587 5235
BIC GEBABEBB

Alle prijzen zijn incl. BTW tenzij anders vermeld.